?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0459u

Estudi de Seguretat i Salut d'eliminació de barreres (4 ascensors)

1,00282,90282,90199,8113,2070,63
Treballs destinats a la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamilar amb 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,62
%02%Costos indirectes0,038,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista3,7320,0074,6493,303,73
MOU0064hAuxiliar Tècnic5,738,0045,8645,865,73
MOU0066hCoordinador Tècnic1,8712,5023,3323,331,87
MOU0081hDirector Tècnic1,8720,0037,3237,321,87
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu