REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0454u

Direcció facultativa d'eliminació de barreres sobre edifici (3 ascensors)

1,00534,08534,08347,4831,3165,06
Treballs per a la direcció facultativa de les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamilar amb 3 ascensor. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció dels documents complementaris que puguen ser necessaris per a detallar algun element d'obra, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,24
%02%Costos indirectes0,036,06
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita d'obra del director d'obra (distància < 20 km)4,4136,66161,83117,6811,74
RE0187uVisita d'obra del director d'execució (distància < 20 km)4,4136,66161,83117,6811,74
MOU0063hTècnic2,4110,0024,1424,142,41
MOU0066hCoordinador Tècnic2,7112,5033,8433,842,71
MOU0081hDirector Tècnic2,7120,0054,1454,142,71
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Observacions:
Treballs recollits en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificiación.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu