REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0453u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (2 ascensors)

1,00834,32834,32621,5027,0074,49
Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb 2 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,63
%02%Costos indirectes0,038,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra4,0068,88275,52220,0010,00
RE0187uVisita a obra del director d'execució4,0068,88275,52220,0010,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació2,0022,0044,0044,002,00
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,5025,0062,5062,502,50
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,5030,0075,0075,002,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0452, RE0453, RE454, RE0455.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu