REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0453u

Direcció facultativa d'eliminació de barreres sobre edifici (2 ascensors)

1,00492,30492,30314,5328,2863,89
Treballs per a la direcció facultativa de les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamilar amb 2 ascensor. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció dels documents complementaris que puguen ser necessaris per a detallar algun element d'obra, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,03
%02%Costos indirectes0,035,74
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita d'obra del director d'obra (distància < 20 km)4,0036,66146,64106,6410,64
RE0187uVisita d'obra del director d'execució (distància < 20 km)4,0036,66146,64106,6410,64
MOU0063hTècnic2,0010,0020,0020,002,00
MOU0066hCoordinador Tècnic2,5012,5031,2531,252,50
MOU0081hDirector Tècnic2,5020,0050,0050,002,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Observacions:
Treballs recollits en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificiación.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu