REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0451u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres sobre edifici (4 ascensors)

1,00584,34584,34444,5450,4176,08
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques sobre un edifici amb 4 ascensors. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament dels treballs destinats a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, memòria del document, plec de condicions, pressupost, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,21
%02%Costos indirectes0,034,52
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria1,8735,7066,6263,447,46
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions1,8727,3050,9448,525,60
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost1,8735,7066,6263,447,46
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,8734,1363,6960,657,46
RE0178uPresa de dades i alçament d'estat actual (1 UI)1,8788,12164,43141,1818,03
MOU0066hCoordinador Tècnic1,8712,5023,3323,331,87
MOU0081hDirector Tècnic1,8720,0037,3237,321,87
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu