REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0450u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres sobre edifici (3 ascensors)

1,00543,78543,78407,2446,1874,89
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques sobre un edifici amb 3 ascensors. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament dels treballs destinats a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, memòria del document, plec de condicions, pressupost, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,11
%02%Costos indirectes0,034,36
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria1,7135,7060,9458,046,83
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions1,7127,3046,6044,385,12
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost1,7135,7060,9458,046,83
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,7134,1358,2655,486,83
RE0178uPresa de dades i alçament d'estat actual (1 UI)1,7188,12150,43129,1616,49
MOU0066hCoordinador Tècnic1,7112,5021,3421,341,71
MOU0081hDirector Tècnic1,7120,0034,1434,141,71
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?