REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0450u

Redacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

1,004.696,734.696,733.688,87163,7378,54
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,025,58
%02%Costos indirectes0,0331,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,7187,92150,09142,956,83
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,7166,31113,20107,825,12
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost3,7187,92325,93310,4314,83
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat8,7185,60745,33709,8034,83
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,7110,8118,4517,570,85
RE0279uDedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva2,71100,80272,88259,8810,83
RE0277uDedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior2,71201,60545,75519,7621,66
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent2,7192,40250,14238,2310,83
RE0276uDedicació de tècnic especialista a inspecció, càlcul o peritatge d'estructura3,41126,00430,19409,7113,66
RE0169uDedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament2,4168,88166,29132,786,04
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient10,7118,08193,58184,3810,71
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació5,7169,30395,50376,6717,12
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació6,7125,00167,68167,686,71
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació3,7130,00111,21111,213,71
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.3,8990,00349,76
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.4,24100,00423,60
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0448, RE0449, RE0450, RE0451.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu