REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0449u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)

1,00982,42982,42831,4839,7584,64
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici amb 2 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,65
%02%Costos indirectes0,035,18
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria1,5087,92131,88125,616,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions1,5066,3199,4794,744,50
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost1,5087,92131,88125,616,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,5085,60128,40122,286,00
RE0178uPresa de dades i alçament d'estat actual (1 UI)1,50207,64311,46280,7414,25
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,5025,0037,5037,501,50
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,5030,0045,0045,001,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0448, RE0449, RE0450, RE0451.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu