REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0448u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres sobre edifici (1 ascensor)

1,00363,44363,44241,3227,3266,40
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques sobre un edifici amb 1 ascensor. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament dels treballs destinats a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, memòria del document, plec de condicions, pressupost, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,65
%02%Costos indirectes0,033,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria1,0035,7035,7034,004,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions1,0027,3027,3026,003,00
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost1,0035,7035,7034,004,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,0034,1334,1332,504,00
RE0178uPresa de dades i alçament d'estat actual (1 UI)1,0088,1288,1275,669,66
MOU0066hCoordinador Tècnic1,0012,5012,5012,501,00
MOU0081hDirector Tècnic1,0020,0020,0020,001,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?