REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0442u

Direcció d'execució de rehabilitació integral (1 UI)

1,00401,91401,91244,9621,9660,95
Direcció d'execució de les obres que es desenvolupen en projecte d'execució de rehabilitació integral per a 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,70
%02%Costos indirectes0,035,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0187uVisita d'obra del director d'execució (distància < 20 km)6,0036,66219,96159,9615,96
MOU0063hTècnic2,0010,0020,0020,002,00
MOU0066hCoordinador Tècnic2,0012,5025,0025,002,00
MOU0081hDirector Tècnic2,0020,0040,0040,002,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Observacions:
Treballs recollits en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificiación.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0442, RE0443, RE0444, RE0445.
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?