?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0432u

Coordinació Gestió de Residus rehabilitació integral (50 UI)

1,00213,30213,30114,859,9053,84
Treballs destinats a la Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi redactat per a les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució de rehabilitació integral per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,30
%02%Costos indirectes0,036,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic3,8010,0038,0038,003,80
MOU0064hAuxiliar Tècnic2,708,0021,6021,602,70
MOU0066hCoordinador Tècnic1,7012,5021,2521,251,70
MOU0081hDirector Tècnic1,7020,0034,0034,001,70
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0429, RE0430, RE0431, RE0432.
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?