REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0425u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (1 UI)

1,00407,14407,14201,389,0049,46
Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,36
%02%Costos indirectes0,039,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,0018,0818,0817,221,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,0069,3069,3066,003,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació1,0022,0022,0022,001,00
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / més informació2,0020,5841,1641,162,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,0025,0025,0025,001,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,0030,0030,0030,001,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent cada habitatge, local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, fins a 200 m² de superfície construïda o fracció en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0425, RE0426, RE0427, RE0428.
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 03/10/2019
Observacions: Informació actualitzada amb data de dalt
Edita preu