?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0425u

Estudi de Gestió de Residus rehabilitació integral (1 UI)

1,00154,13154,1358,505,0037,95
Treballs destinats a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució de rehabilitació integral per a 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,17
%02%Costos indirectes0,034,46
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic1,0010,0010,0010,001,00
MOU0064hAuxiliar Tècnic2,008,0016,0016,002,00
MOU0066hCoordinador Tècnic1,0012,5012,5012,501,00
MOU0081hDirector Tècnic1,0020,0020,0020,001,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0425, RE0426, RE0427, RE0428.
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?