REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0418u

Direcció de les obres de rehabilitació (20 UI)

1,001.505,991.505,991.179,2549,9978,30
Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,029,79
%02%Costos indirectes0,0318,42
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra12,5468,88863,64689,6131,35
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació4,1822,0091,9591,954,18
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació7,2325,00180,77180,777,23
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació7,2330,00216,92216,927,23
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,3550,0067,66
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,4240,0056,84
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0416, RE0417, RE0418, RE0419.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu