REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0417u

Direcció de les obres de rehabilitació (10 UI)

1,001.232,511.232,51962,5040,9578,09
Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,027,70
%02%Costos indirectes0,0314,61
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra10,5068,88723,24577,5026,25
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació3,5022,0077,0077,003,50
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació5,6025,00140,00140,005,60
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació5,6030,00168,00168,005,60
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,1150,0055,41
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,1640,0046,55
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0416, RE0417, RE0418, RE0419.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu