REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0415u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (50 UI)

1,001.388,701.388,701.277,13139,0391,97
Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0212,60
%02%Costos indirectes0,0318,90
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic26,0010,00260,00260,0026,00
MOU0064hAuxiliar Tècnic15,008,00120,00120,0015,00
MOU0065hDelineant15,006,5097,5097,5015,00
MOU0066hCoordinador Tècnic3,4012,5042,5042,503,40
MOU0081hDirector Tècnic5,5020,00110,00110,005,50
RE0178uPresa de dades i alçament d'estat actual (1 UI)4,5088,12396,54340,4743,47
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici30,0010,50315,00300,0030,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cates o assaigs de laboratori necessaris per a redactar aquest informe. La intensitat d'inspecció mínima considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 125 m² de superfície construïda o fracció. S'adopta el criteri fixat per la Guia d'Inspecció i Avaluació Preliminar d'estructures de formigó en edificis existents DRB 04/06 de l'Institut Valencià de l'Edificació.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/11/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 07/11/2016
Observacions:
Edita preu