REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0409u

Honoraris tècnics de rehabilitació de façana sobre (50 UI)

1,001.430,651.430,65931,1586,6565,09
Treballs tècnics per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i plantejament dels treballs destinats a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0192uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (50 UI)0,60541,99325,19243,3527,59
RE0195uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (50 UI)0,60571,83343,10219,3120,62
RE0198uEstudi de Seguretat i Salut de rehabilitació de façana (50 UI)0,60267,05160,23108,937,56
RE0200uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació de façana (50 UI)0,60236,40141,8482,117,26
RE0403uCoordinació Seguretat i Salut de rehabilitació façana (50 UI)0,60539,94323,96209,0118,06
RE0406uCoordinació Gestió de Residus rehabilitació façana (50 UI)0,60227,21136,3368,445,56
Observacions:
El rendiment de les partides justificades es pondera en relació a la prestació global dels serveis. El cost d'aquest servei professional equival a 28,61 euros per cada unitat d'inspecció.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu