REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0409u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (50 UI)

1,002.478,292.478,291.889,7283,9776,25
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0192uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (50 UI)0,601.103,43662,06565,4027,03
RE0195uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (50 UI)0,60987,83592,70441,5419,56
RE0198uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (50 UI)0,60420,34252,20187,227,56
RE0200uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació de façana (50 UI)0,60387,82232,69168,647,26
RE0403uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (50 UI)0,60891,90535,14396,9017,16
RE0406uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (50 UI)0,60339,16203,50130,025,40
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0189, RE0407, RE0408, RE0409.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu