REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0408u

Honoraris tècnics de rehabilitació de façana sobre (20 UI)

1,001.188,721.188,72729,7767,8761,39
Treballs tècnics per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i plantejament dels treballs destinats a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0191uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (20 UI)0,60474,62284,77206,1723,36
RE0194uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (20 UI)0,60463,22277,93170,3215,94
RE0197uEstudi de Seguretat i Salut de rehabilitació de façana (20 UI)0,60234,75140,8588,096,30
RE0199uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació de façana (20 UI)0,60193,66116,2057,704,99
RE0402uCoordinació Seguretat i Salut de rehabilitació façana (20 UI)0,60407,82244,69149,2112,53
RE0405uCoordinació Gestió de Residus rehabilitació façana (20 UI)0,60207,14124,2858,284,75
Observacions:
El rendiment de les partides justificades es pondera en relació a la prestació global dels serveis. El cost d'aquest servei professional equival a 59,44 euros per cada unitat d'inspecció.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu