REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0407u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (10 UI)

1,001.770,241.770,241.277,8156,7372,18
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0190uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (10 UI)0,60863,79518,27432,3720,67
RE0193uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (10 UI)0,60679,96407,98291,0612,84
RE0196uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (10 UI)0,60333,51200,11137,605,64
RE0164uEstudi de Gestió de Residus per a rehabilitació de façana (10 UI)0,60263,67158,2097,704,14
RE0401uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (10 UI)0,60525,58315,35218,109,24
RE0404uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (10 UI)0,60283,88170,33100,984,20
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0189, RE0407, RE0408, RE0409.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu