REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0407u

Honoraris tècnics de rehabilitació de façana sobre (10 UI)

1,001.067,661.067,66629,3958,4958,95
Treballs tècnics per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i plantejament dels treballs destinats a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0190uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (10 UI)0,60439,97263,98187,0321,19
RE0193uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (10 UI)0,60407,34244,40145,1213,51
RE0196uEstudi de Seguretat i Salut de rehabilitació de façana (10 UI)0,60218,12130,8777,375,64
RE0164uRedacció d'Estudi de Gestió de Residus per a rehabilitació de façana (10 UI)0,60177,38106,4348,394,14
RE0401uCoordinació Seguretat i Salut de rehabilitació façana (10 UI)0,60339,83203,90118,439,68
RE0404uCoordinació Gestió de Residus rehabilitació façana (10 UI)0,60196,80118,0853,054,33
Observacions:
El rendiment de les partides justificades es pondera en relació a la prestació global dels serveis. El cost d'aquest servei professional equival a 106,77 euros per cada unitat d'inspecció.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu