REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0283

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres

1,00155,84155,84140,1616,6689,94
Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres, per part de personal tècnic o administratiu, consistent en la recopilació i presentació de la documentació administrativa requerida davant de l'entitat corresponent, en nom del sol·licitant.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient2,008,4016,8016,002,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
RE0271uDedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació2,0010,5021,0020,002,00
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost1,0035,7035,7034,004,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria1,0035,7035,7034,004,00
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual1,0030,9830,9829,504,00
Observacions:
Aquesta preu valora únicament la gestió de les ajudes i l'elaboració de documentació informativa complementària requerida per l'administració (com ara una breu descripció de les obres, una fotografia, un resum de pressupost o un plànol esquemàtic), però no l'elaboració de documentació o l'assistència tècnica subjecta a responsabilitat professional, la qual haurà de ser valorada i contractada a banda.
Redactat per Maigulida Soler Falcó
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/04/2017
Zona València
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 5/4/17