REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0282u

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial (1 UI)

1,00165,85165,85114,586,3369,09
Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial d'una unitat d'inspecció, consistent en visita a l'immoble, examen de documentació registral i emissió de certificat tècnic. Inclús documentació gràfica necessària elaborada a partir de la informació aportada pel client sobre l'estat actual de l'immoble.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,90
%02%Costos indirectes0,034,05
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat0,5034,1317,0716,252,00
MOU0068hTècnic especialista3,0025,0075,0075,003,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)1,007,837,833,330,33
MOU0081hDirector Tècnic1,0020,0020,0020,001,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 11/03/2017
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 11/03/2017
Observacions: