REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0282u

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial (1 UI)

1,00262,08262,08199,768,5076,22
Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial d'una unitat d'inspecció, consistent en visita a l'immoble, examen de documentació registral i emissió de certificat tècnic. Inclús documentació gràfica necessària elaborada a partir de la informació aportada pel client sobre l'estat actual de l'immoble.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,20
%02%Costos indirectes0,033,00
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat0,5085,6042,8040,762,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,0030,0060,0060,002,00
RE0156uVisita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial1,00115,08115,0899,004,50
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu