?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0266u

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

1,0037,8037,8041,003,00108,47
Treballs destinats a la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres que es desenvolupen en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu en una unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,72
%02%Costos indirectes0,031,08
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista1,0020,0020,0025,001,00
MOU0064hAuxiliar Tècnic2,008,0016,0016,002,00
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?