REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0197u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (20 UI)

1,00591,48591,48376,9416,2563,73
Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,025,15
%02%Costos indirectes0,0313,42
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,3130,0069,2369,232,31
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / més informació5,3120,58109,23109,235,31
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,4425,0035,9035,901,44
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,4430,0043,0843,081,44
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,4418,0825,9624,731,44
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,4469,3099,5194,774,31
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent cada habitatge, local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, fins a 200 m² de superfície construïda o fracció en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0179, RE0196, RE0197, RE0198.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu