REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0191u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (20 UI)

1,00474,62474,62343,6138,9472,40
Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i plantejament dels treballs destinats a la rehabilitació de la façana. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,93
%02%Costos indirectes0,034,10
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria1,4435,7051,2648,825,74
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions1,4427,3039,2037,334,31
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost1,4435,7051,2648,825,74
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,4434,1349,0146,675,74
RE0178uPresa de dades i alçament d'estat actual (1 UI)1,4488,12126,53108,6413,87
MOU0066hCoordinador Tècnic1,4412,5017,9517,951,44
MOU0081hDirector Tècnic1,4420,0028,7228,721,44
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 10/10/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 01/02/2017
Observacions:
Edita preu