REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0189u

Honoraris tècnics de rehabilitació de façana (un habitatge)

1,00808,01808,01415,0738,5751,37
Treballs tècnics per a la rehabilitació d'e façana d'un habitatge. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades,alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i plantejament dels treballs destinats a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,60
RE0185uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (un habitatge)1,00363,44218,06144,7916,39
RE0181uDirecció facultativa de rehabilitació de façana sobre un habitatge1,00283,97170,3889,488,18
RE0179uEstudi de Seguretat i Salut de rehabilitació de façana sobre un habitatge1,00181,43108,8653,704,20
RE0180uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació de façana (un habitatge)1,00154,1392,4835,103,00
RE0183uCoordinació Seguretat i Salut de rehabilitació façana unifamiliar1,00189,74113,8450,503,40
RE0184uCoordinació Gestió de Residus rehabilitació façana en edifici unifamiliar1,00173,99104,3941,503,40
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 10/10/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 01/02/2017
Observacions:
Edita preu