REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0189u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (1 UI)

1,001.267,991.267,99845,2837,5066,66
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,60
RE0185uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (1 UI)1,00685,84411,50332,5915,90
RE0181uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (1 UI)1,00449,07269,44178,207,80
RE0179uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (1 UI)1,00268,39161,03100,394,20
RE0180uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació de façana (1 UI)1,00216,76130,0670,903,00
RE0183uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (1 UI)1,00250,83150,5084,003,30
RE0184uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (1 UI)1,00242,43145,4679,203,30
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0189, RE0407, RE0408, RE0409.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu