REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0182u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (1 UI)

1,00354,09354,09238,3511,0067,31
Taxació o valoració immobiliària per a 1 unitat d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,50
%02%Costos indirectes0,033,45
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial1,00115,08115,0899,004,50
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local1,0023,1023,1022,001,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria1,0087,9287,9283,744,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,5018,089,048,610,50
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,0025,0025,0025,001,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu