REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0172u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (20 UI)

1,003.108,873.108,872.671,07269,9885,92
Redacció de projecte d'execució per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i plantejament dels treballs destinats a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 UI).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,025,43
%02%Costos indirectes0,0315,95
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
RE0414uRedacció d'informe complementari d'edifici IEC (20 UI)1,001.021,341.021,34946,43103,20
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual6,3630,98197,00187,5925,44
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria7,8335,70279,56266,2531,32
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions4,1827,30114,10108,6712,54
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost7,3635,70262,71250,2029,44
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat8,3634,13285,29271,6633,44
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,508,404,204,000,50
RE0275uDedicació d'un tècnic a aplicació de normativa vigent1,0042,0042,0040,004,00
RE0276uDedicació d'un tècnic al càlcul o peritatge d'una estructura3,18105,00333,84317,9412,72
MOU0066hCoordinador Tècnic8,3612,50104,49104,498,36
MOU0081hDirector Tècnic8,3620,00167,18167,188,36
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,8350,00141,37
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,9740,00118,75
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. Es considera rehabilitació integral a les obres que tinguen per objecte actuacions tendents a aconseguir l'adequació estructural i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 7/11/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 28/11/2016
Observacions:
Edita preu