REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0171u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (10 UI)

1,002.533,702.533,702.176,15220,9585,89
Redacció de projecte d'execució per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i plantejament dels treballs destinats a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,55
%02%Costos indirectes0,0313,18
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
RE0413uRedacció d'informe complementari d'edifici IEC (10 UI)1,00789,40789,40731,1580,25
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual5,0030,98154,90147,5020,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria7,2635,70259,18246,8429,04
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions3,5027,3095,5591,0010,50
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost6,0035,70214,20204,0024,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat7,0034,13238,91227,5028,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,508,404,204,000,50
RE0275uDedicació d'un tècnic a aplicació de normativa vigent1,0042,0042,0040,004,00
RE0276uDedicació d'un tècnic al càlcul o peritatge d'una estructura2,50105,00262,50250,0010,00
MOU0066hCoordinador Tècnic7,0012,5087,5087,507,00
MOU0081hDirector Tècnic7,0020,00140,00140,007,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,3050,00115,20
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,4240,0096,77
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori necessaris per a redactar aquest projecte.Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 125 m² de superfície construïda o fracció. S'adopta el criteri fixat per la Guia d'Inspecció i Avaluació Preliminar d'estructures de formigó en edificis existents DRB 04/06 de l'Institut Valencià de l'Edificació. Es considera rehabilitació integral a les obres que tinguen per objecte actuacions tendents a aconseguir l'adequació estructural i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 7/11/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 28/11/2016
Observacions:
Edita preu