REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0169u

Inspecció i diagnosi de les cales executades

1,0091,8391,8383,336,3390,74
Treballs d'inspecció i diagnosi, per part de tècnic competent, de les cales executades per a establir l'origen de les patologies existents. Inclou: visita del tècnic a l'edifici, inspecció de les cales executades i emisió d'acta descriptiva del resultat de la inspecció.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,60
%02%Costos indirectes0,032,40
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)1,007,837,833,330,33
MOU0063hTècnic4,0010,0040,0040,004,00
MOU0081hDirector Tècnic2,0020,0040,0040,002,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/02/2015
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 26/03/2015
Observacions:
Edita preu