REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0168u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (50 UI)

1,004.135,414.135,413.545,25356,4585,73
Redacció de projecte d'execució per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i plantejament dels treballs destinats a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,027,15
%02%Costos indirectes0,0321,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
RE0415uRedacció d'informe complementari d'edifici IEC (50 UI)1,001.388,701.388,701.277,13139,03
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual9,0030,98278,82265,5036,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció de memòria8,9435,70319,16303,9635,76
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció de plec de condicions5,5027,30150,15143,0016,50
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció de pressupost10,0035,70357,00340,0040,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat11,0034,13375,43357,5044,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,508,404,204,000,50
RE0275uDedicació d'un tècnic a aplicació de normativa vigent1,0042,0042,0040,004,00
RE0276uDedicació d'un tècnic al càlcul o peritatge d'una estructura4,50105,00472,50450,0018,00
MOU0066hCoordinador Tècnic11,0012,50137,50137,5011,00
MOU0081hDirector Tècnic11,0020,00220,00220,0011,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.3,7650,00188,06
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.3,9540,00157,97
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. Es considera rehabilitació integral a les obres que tinguen per objecte actuacions tendents a aconseguir l'adequació estructural i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 7/11/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 28/11/2016
Observacions:
Edita preu