REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0166u

Redacció de certificació energètica (20 UI)

1,00332,52332,52308,4328,5692,76
Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,62
%02%Costos indirectes0,035,42
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic12,7210,00127,18127,1812,72
MOU0081hDirector Tècnic2,6820,0053,5953,592,68
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici10,0010,50105,00100,0010,00
RE0271uDedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació0,5010,505,255,000,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient2,008,4016,8016,002,00
Observacions:
El preu inclou la gestió d'inscripció del certificat en el registre però no el pagament de les taxes corresponents. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. La intensitat d'inspecció mínima considerada prové de la 'Guía del Informe de Evaluación del Edificio. Comunidad Valenciana', i està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/04/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 12/07/2016
Observacions:
Edita preu