REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0162u

Valoració econòmica per a informe o dictamen

1,00131,25131,25125,005,0095,24
Valoració econòmica justificada de reparació de patologies, esmena de deficiències, etc., com a part inseparable d'un dictamen pericial, al qual complementa. Considerant un màxim de 6 partides valorades , amb o sense descomposició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,50
%02%Costos indirectes0,033,75
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista5,0025,00125,00125,005,00
Observacions:
El concepte descrit en aquesta partida no substitueix el preceptiu projecte d'edificació ni equival al seu amidament i pressupost.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/12/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 26/03/2015
Observacions:
Edita preu