REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0161u

Revisió i anàlisi de documentació tècnica

1,00105,00105,00100,004,0095,24
Revisió i anàlisi de documentació tècnica (informes, dictàmens, estudis de laboratori, pressuposts i amidaments, valoracions, memòries, plànols, plecs, llibres d'ordres, estudis i plans de seguretat, càlculs d'estructures, documents de planejament urbanístic, etc.), amb un nivell de complexitat mitjà.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,00
%02%Costos indirectes0,033,00
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista4,0025,00100,00100,004,00
Observacions:
Aquesta partida valora la revisió i anàlisi de cada document tècnic enumerat.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 3/12/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 26/03/2015
Observacions:
Edita preu