REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0160u

Redacció d'informe i dictamen (1 UI)

1,00565,38565,38534,3322,9394,51
Redacció d'informe i dictamen per a 1 unitat d'inspecció, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de l'immoble, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km i visita del pèrit per a inspecció de l'immoble.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0210,50
%02%Costos indirectes0,0315,75
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista20,0025,00500,00500,0020,00
MOU0066hCoordinador Tècnic2,0012,5025,0025,002,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)1,007,837,833,330,33
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici0,6010,506,306,000,60
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida l'anàlisi de documentació, el cost de cales o assaigs de laboratori, la valoració de terrenys, construccions, obres o reparacions, l'assessorament en procediment judicial ni la compareixença en organisme judicial. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 26/03/2015
Observacions:
Edita preu