REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0157u

Assessorament tècnic en un procediment judicial

1,00241,08241,08219,008,5090,84
Assessorament tècnic en la preparació de documentació d'un procediment judicial per a presentació d'una demanda, o en preguntes a efectuar a un altre perit o similars, en què el perit només intervé com a assessor i no directament en el procediment, inclús visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,40
%02%Costos indirectes0,033,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació4,0030,00120,00120,004,00
RE0156uVisita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial1,00115,08115,0899,004,50
Observacions:
Cada acte d'assessorament inclourà un màxim d'una reunió.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu