REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0156u

Visita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial

1,00115,08115,0899,004,5086,03
Visita de reconeixement o inspecció ocular d'instal·lacions, construccions, lesions, cales, terrenys, solars, obres d'urbanització, etc., o qualsevol altra intervenció presencial per part d'un tècnic. Inclou: desplaçament i, si és el cas, emisió d'acta descriptiva.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,76
%02%Costos indirectes0,032,64
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació4,0022,0088,0088,004,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,0011,3422,6811,000,50
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 17/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153 (a excepció de RE0159). El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153).
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu