REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0152u

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge

1,00354,85354,85322,0513,0090,76
Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge, d'acord amb la normativa municipal. Inclou: visita a l'habitatge del tècnic, emissió de certificat tècnic de compliment de les condicions d'habitabilitat, tramitació de la declaració responsable de renovació, sol·licitud i taxes, i obtenció de la cèdula d'ocupació.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,00
%02%Costos indirectes0,034,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,5018,089,048,610,50
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació4,0030,00120,00120,004,00
RE0156uVisita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial1,00115,08115,0899,004,50
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,0030,0030,0030,001,00
RE0433uGestió de documentació davant de l'ajuntament1,0073,2373,2364,443,00
Observacions:
El preu no inclou el pagament de les taxes municipals per expedició de la cèdula d'habitabilitat.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu