REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0152u

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge

1,00180,16180,16163,338,8390,66
Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge, d'acord amb la normativa municipal. Inclou: visita a l'habitatge del tècnic, emissió de certificat tècnic de compliment de les condicions d'habitabilitat, tramitació de la declaració responsable de renovació, sol·licitud i taxes, i obtenció de la cèdula d'ocupació.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,40
%02%Costos indirectes0,033,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,508,404,204,000,50
MOU0068hTècnic especialista4,0025,00100,00100,004,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)1,007,837,833,330,33
MOU0081hDirector Tècnic1,0020,0020,0020,001,00
RE0433uGestió de documentació davant de l'ajuntament1,0042,1342,1336,003,00
Observacions:
El preu no inclou el pagament de les taxes municipals per expedició de la cèdula d'habitabilitat.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 26/03/2015
Observacions:
Edita preu