REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0151u

Redacció de certificació energètica (1 UI)

1,0088,1188,1175,667,1685,87
Redacció de certificació energètica per a 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,00
%02%Costos indirectes0,031,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic4,0010,0040,0040,004,00
MOU0081hDirector Tècnic0,5020,0010,0010,000,50
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,007,8315,666,660,66
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici1,0010,5010,5010,001,00
RE0271uDedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació0,5010,505,255,000,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,508,404,204,000,50
Observacions:
El preu inclou la gestió d'inscripció del certificat en el registre però no el pagament de les taxes corresponents. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/04/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 12/07/2016
Observacions:
Edita preu