ניתן להדפיס את הסמל החדש בחנויות :פוקס ברמת ישי ובשבו ארט רמת ישי,
                                             וכן און לין באתרים :  תלבושת , קסטרו  ובאתר Tentriko.co.il                              תלמידים  ממשיכים  יכולים להמשיך ולהשתמש בחולצות שנרכשו .
                                     
https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/kvat2016/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90.doc?attredirects=0&d=1
 
https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/kvat2016/%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91.doc?attredirects=0&d=1
 
https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/kvat2016/%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%92.doc?attredirects=0&d=1
 
https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/kvat2016/%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%93.doc?attredirects=0&d=1
 
https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/kvat2016/%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%94.doc?attredirects=0&d=1
 
https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/kvat2016/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95.doc?attredirects=0&d=1
 
                                        למידע והרשמה היכנסו לאתר הקיטנות 
                                            

אצלנו ברעים          
     
                     
                                                                                        

ברעים אירועים


        

       
      כניסה
                                         
הודעות מרעים