הורים יקרים, הטלפונים בבי"ס אינם עובדים .
             


פתיחת שנת הלמודים תשע"ט

                                                

אצלנו ברעים                                                                                                                      

          
     
                     
                                                                                        

ברעים אירועים


        
  קשר לצוות         קשר למנהלת     - shanikeren1@gmail.com

     
      כניסה
                                         


https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/pas

https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/2018-1/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C.docx?attredirects=0&d=1


נוהל טיפול ודיווח אירועי הסעות

הענן החינוכי

הודעות מרעים