סיכום ספר שמואל א'- חיי שאול

  

קרא היטב את המשימות ,
בחר מתוכן 8 , ענה עליהן בהרחבה , שאלה 9 חובה .
הקפד על כתיבה יפה, תשובות מלאות, ציטוטים. 
יש להגיש את העבודה בקלסר מסודר על פי ההוראות בכיתה.

 

1. רשום את הסיבות שהביאו את העם לדרוש מלך .
   השתמש בהוכחות , ציטוטים וכ"ו...(פרק ח)

2. ספר בהרחבה על העימות הראשון בין שאול לשמואל (פרק ט"ו)

3. תאר את אופיו של שאול והבא הוכחות מן הכתוב(פרקים: ט, י, י"א, י"ג, טו, ט"ז)

4. האם ענה שאול על הציפיות שתלו בו שמואל וה" ? נמק

5. בחר 2 אירועים חשובים בחיי שאול וצייר לכל תקופה סמל, הסבר את משמעות הסמל במילים שלך.

6. כתוב: שיר, דקלום,  או הספד  פרידה משאול.

7. לפנייך מנהגים שונים בהם נתקלנו בספר שמואל:
  א. מנהגי אבלות
  ב. פניה ובקשת רשות  מאלוהים לפני יציאה לקרב.
  ג. משיחת מלך בעזרת שמן.
  ד. ההכנות לקראת הארוחה
  ה. זבח במרכז העיר
  ו. הקרואים מסביב לשולחן
  ז. יציאת הנשים במחולות לאחר ניצחון (פרק י"ח)
 ח. הבאת אוכל ליוצאים לקרב( פרק יז פסוק יז )
 ט. איש הבניים

בחר 4 מנהגים , הסבר והבא דוגמאות , ציטוטים.

8. לפניך טבלה ובה מצוינים 2 קרבות מתקופת מלכות שאול , השלם את הטבלה על פי הקריטריונים.

 הקרב / האויב תמצית האירוע תוצאות הקרב ומשמעותו הפרק
 הקרב בגלעד נגד נחש העמוני   שמואל א' פרק י"א
 המלחמה בגלבוע נגד הפלישתים   שמואל א' ל"א


9. בספר שמואל א' מוצג שאול כמלך החזק והאכזרי , דוד מצויר כאיש מסכן , נרדף על לא עוול בכפו.
    האם אתם מסכימים  לדיעה זו? נמקו. 

10. חשוב על משהו מקורי ויצירתי אותו היית רוצה להביע בעבודתך.


                                                                                                                                       דינה בלסקי       

                           
       

Comments