פרקים א', ב' , ג' , ד' ספר יונה

מהו ספר יונה?

ספר יוֹנָה, ספר נבואה בתנ"ך הנכלל בקובץ תרי עשר ומיוחס לנביא יונה בן אמיתי. נושאיו: התשובה ושליחות הנביא. מורכב מסיפור מסגרת וממזמור תודה (פרק ב) שאינו קשור לסיפור ואינו מתאחה אתו. סיפור המסגרת - סיפור הסערה, בליעת יונה ע"י הדג והצלתו והסיפור על נינוֶה העיר הגדולה - משמש יתד לתלות עליה את רעיונותיו של המחבר. נראה שהספר נתחבר בראשית ימי בית שני, כאשר כבר הייתה נינוה לאגדה.

סכום בקצרה על ספר יונה, פרק א'.

יונה מתבקש לנבא על עם זר. ה'הוא אל אוניברסלי השולט על כל העולם. אין לנינווה מחויבות דתית כלפי ה' אבל עליהם להתנהג יפה אחד כלפי השני. תגובת יונה: בניגוד למצופה יונה לא עושה כדבר ה' ובורח בכיוון ההפוך מנינווה. יונה מתחבא בבטן הספינה ואז פורצת סערה. ככל שהיא גוברת כך יראת המלחים גוברת מה'. המלחים מבינים כי יש כח עליון השולט על הסערה בים. הם מפילים גורלות ולבסוף הוחלט להפיל את יונה למים, יונה קופץ וה' שולח דג גדול שבולע את יונה.

מהם שלבי הבריחה של יונה בפרק א'?

המילה ירד מופיעה 4 פעמים. זוהי מילה מנחה שחוזרת על עצמה כדי לבטא משמעות מסוימת. יונה יורד גם: 1. מבחינה פיזית לבטן הספינה. 2. גם מבחינה מוסרית בהתנהגותו כלפי ה'.

כיצד פעלו המלחים בזמן הסערה? –דמותם של המלחים

1.מתפללים לאלוהיהם (לא לה').

2.משליכים חפצים.

3.פונים ליונה (שמודה באשמה).

4.מנסים לחתור ליבשה.

5.מתפללים לה' ומבקשים ממנו לא לשפוך דם נקי(דמו של יונה. המלחים לא רוצים להשליך את יונה למים).

6.מטילים את יונה למים.

- המלחים הבינו את כוחו ושלטונו של ה' בעולם בצורה הדרגתית.

- הם גילו "אנושיות" ("ויראו אנשים יראה גדולה את ה' ויזבחו זבח לה' וידרו נדרים") ולא זרקו את יונה לים.

סכום בקצרה על ספר יונה, פרק ב'.

יונה מתפלל לה' מתוך הדג, כדי שישחרר אותו. יונה מכיר בכך שהלוויתן בלע אותו כעונש על כך שהוא ברח משליחות ה',ולכן פונה אל ה'. ה' עונה לתפילות יונה במעשים, ולא במילים. הוא משחרר את יונה ממעי הדג. ה' סולח ליונה ומעניק לו הזדמנות שנייה. יונה נמצא בתוך הדג 3 ימים.מספר 3 הוא מספר טיפולוגי - מספר שחוזר על עצמו בתנ"ך מספר פעמים ומבטא משמעות מסוימת.

פס' 1

דג גדול ש"הוזמן" לבלוע את יונה. יונה שוהה בבטנו של הדג תקופה של 3 ימים ושלושה לילות.

פס'2-10

יונה מתפלל לה', בוכה על חייו המרים, יונה מתואר מתפלל לה' מבטן הדג ("ממעי הדגה") ומתחנן שישמע את קול תפילתו ויעזור לו במצוקתו.

כאן למעשה מתבטא המהפך שחל בהתנהגותו של יונה, כאשר בפרק הקודם (פרק א') נרדם ובורח לעומת פרק זה בו יונה מתפלל ומתקשר עם ה'.

בפסוק 5 יונה טוען שלמרות ש"גורש" מדרך ה' המשיך להאמין בה ולרצות בה (וַאֲנִי אָמַרְתִּי נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ:,פס' 5).

בפס'11 הדג מקיא את יונה בהוראת ה' אל היבשה ובפרק הבא (פרק ג') נשלח יונה בשנית לנינוה.

פרק זה מוצג כסיפור אגדה, ניתן להבחין בשלושה סימנים מרכזיים בפרק שמרמזים על כך:

1. כיצד יונה שרד במעי הדג בחיים?

2. כיצד גופו של יונה אינו נעכל במעי הדג?

3. איך קרה שבדיוק כשיונה הושלך לים הדג בלע אותו?

יונה פרק ג' – השליחות השנייה של יונה

ירידה לצורך עלייה

בתחילת סיפור יונה, ירד יונה פיזית ומוסרית, אך בפרק ג', הוא עולה חזרה:

השוואה בין שתי שליחויותיו של יונה

שליחות יונה בפרק א' שליחות יונה בפרק ג'

הדובר ה' ה'

הנמען יונה יונה

הנשלח יונה יונה

המקום אליו נשלח נינוה נינוה

פירוט השליחות ללכת לנבא על העיר ללכת לנבא אל העיר

תגובת יונה סירב ללכת לשליחות וברח ביצע את השליחות

צורת הכתיבה במקרא:

פרק א' – "קרא עליה כי עלתה רעתם לפני".

עליה – ריחוק.

עלתה – אין קשיחות, יש הסבר.

פרק ג' – "וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך בעוד 40 יום נינוה נהפכת"

אליה – קירבה

בעוד 40 יום נינוה נהפכת – פירוט האמירה

דובר – קשיחות

נבואת יונה

נבואת יונה מסתכמת בחמש מילים בלבד: "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" (ג'4)

* מה פירוש המלה"נהפכת" ?

נהפכת= נהרסת, נחרבת.אנשי נינוה חטאו וה' מאיים להשמידם. רק ביחס לערים הבאות קיים השימוש בשורש ה.פ.ך בתנ"ך: א. סדום ועמורה ב. נינוה.

על סדום ועמורה נאמר: "וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש מאת ה' מן השמים ויהפוך את הערים " (בראשית י"ט 24-25)

על נינוה נאמר: "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" (ג'4)

חטאי סדום ועמורה והפיכת הערים הפכו סמל לחטא קשה ולעונש כבד (עד היום משתמשים בביטויים "מהפכת סדום ועמורה"ו "אין צדיק בסדום" ), ולכן כשבנבואת יונה קיים שימוש בשורש ה.פ.ך, כמו בסיפור סדום ועמורה, הרי שנרמז פה, כי חטאי נינוה היו כבדים בדומה לחטאים של אנשי סדום ועמורה, והעונש שהיה צפוי להם, היה קשה מאוד- חורבן מוחלט, כפי שהפך ה' את סדום ועמורה.

*"עוד ארבעים יום..." (ג'4)-מדוע עוד ארבעים יום ולא עכשיו ?

החורבן היה אמור להתרחש רק ארבעים יום אחרי מסירת דברי הנבואה, כדי לאפשר לאנשי נינוה לחזור בתשובה. בספר יונה באה לידי ביטוי ההשקפה המבוטאת בדברי חז"ל "אין עונשין (מענישים) ,אלא אם כן מתריעין (מזהירים) תחילה" (מס' סנהדרין נ"ו)

החטאים של אנשי נינוה

* נשאלת השאלה:מה הם החטאים של אנשי נינוה, שבגללם ה' רצה להשמיד את העיר?

ה' מאשים את אנשי נינוה בעשיית מעשי חָמָס. (ראו יונה ג' 8)

חָמָס= שוד, גזל ועושק (עושק=ניצול קשה).

המלה חמס מוזכרת גם בתיאור החטאים של דור המבול. בבראשית ו' 11 נאמר" ותשחת הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חָמָס". המבול בא על הארץ בשל חטאי בני האדם, שהואשמו במעשי חמס, ומכאן ניתן להסיק שמדובר בחטאים קשים מאוד.

* לאיזה תחום שייכים החטאים של אנשי נינוה? מה הן המצוות המחייבות את כל בני האדם וכל העמים ולא רק את בני ישראל?

חז"ל חילקו את המצוות לשני תחומים:

א. מצוות שבין אדם לחברו-מתייחסות למעשים הנעשים בין בני האדם. כגון:אין לרצוח, לגנוב,

ולרמות במסחר.

ב. מצוות שבין ה' למקום(לאלוהים)- מצוות גגון: שמירת השבת, המצוות הקשורות לחגים,

כשרות, ברית מילה.

על פי החלוקה הזו, החטאים של אנשי נינוה קשורים לתחום שבין אדם לחברו.

סיכום

ה' מאשים את אנשי נינוה ב"חָמָס". מעשי חָמָס הם: מעשי שוד, גזל ועושק. החטאים של אנשי נינוה שייכים לתחום שבין אדם לחברו. החוקים הקשורים ליחסים שבין בני האדם, הינם אוניברסליים ומחייבים את כל עמי העולם.

החזרה בתשובה של אנשי נינוה

שימו לב- במושג חזרה בתשובה הכוונה לחזרה לדרך הנכונה (תשובה- מהמלה לשוב, לחזור) ולא לתהליך שבו אדם הופך לדתי ולשומר מצוות, כפי שמקובל להשתמש במושג בימנו.

* החזרה בתשובה של אנשי נינוה כוללת שלושה שלבים מרכזיים:

א. הכרה בחטא- "ויאמינו אנשי נינוה באלוהים" (ג'5)כלומר, האמינו לדברי הנבואה.

ב. הבעת חרטה ובקשת רחמים-"ויקראו צום וילבשו שקים...ויקראו אל אלוהים בחוזקה" (ג' 5-8)

ג. שינוי בהתנהגות-"וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם" (ג'8)

* האם ניתן לדעת מהו השלב החשוב ביותר?

בפרק ג' פס' 10 נאמר: "וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה וינחם (התחרט) האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה"- כלומר, רק אחרי השלב השלישי, אחרי שהם משנים את התנהגותם הרעה, ה' סולח להם, ומכאן שהשלב השלישי של השינוי בהתנהגות הוא השלב החשוב ביותר.(אם הם היו צמים בלבד, אך לא משנים את התנהגותם הרעה, לא היה לכך כל ערך.)

באמצעות תשובה אמיתית וחרטה כנה(המתבטאת לא רק בצום ובתפילה, אלא בעיקר בשינוי ההתנהגות הרעה) ניתן להעביר (לבטל)את רוע הגזירה (העונש), כי אלוהים הוא אל רחום וחנון, הסולח לרוצים לחזור בתשובת אמת.

מידת הדין ומידת הרחמים

מידת הדין-קביעת פסק-דין במשפט על פי הכתוב בספר החוקים, בלי להתחשב ברגשות רחמים ובהבנה כלפי הנאשם.

מידת הרחמים- היפוכה של מידת הדין. קביעת פסק דין במשפט מתוך התחשבות ברגשות וברחמים כלפי הנאשם.

החזרה בתשובה של אנשי נינוה

הכרה בחטא: "ויאמינו אנשי נינוה באלוהים"

מבינים שמשהו לא היה בסדר. עשו מעשי חמס (מעשים רעים בין אדם לאדם).

חרטה פומבית: מהמלך עד לבהמה עושים פעולות שמעידות על חרטה. המלך מוציא כרוז לצום.

"וישובו איש מדרכו הרעה": החזרה בתשובה.

סכום בקצרה על ספר יונה, פרק ד'.

(פסוקים 1-2)

תוכן הפסוקים

מכיוון שלא נתקיימו דבריו של יונה, נפלה עליו רעה. יונה התפלל לה' וביקש ממנו: "אנה, ה', הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן, קדמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ארוך אפים ורב חסד ונחם על הרעה."

והפירוש (עפ"י קסוטו):מחשבתי כשלא רציתי לציית לך בפעם הראשונה: בדעתי כי אתה אל רחום ועשוי להינחם על הרעה, חשבתי שאיומי לא יתקיימו.

העובדה שה' מרחם על אנשי נינווה וסולח להם גורמת ליונה להרגיש כעס כלפי ה'. אולי יונה חושש שיחשב כנביא שקר (כי כאשר ה' סולח הנבואה הקשה אינה מתקיימת). יונה מייצג את מידת הדין - חושב שצריך לתת את העונש מבלי להתחשב באנשי העיר. משל הקיקיון: המשל: ה' שולח קיקיון כדי להצל על יונה, ואז שולח תולעת שתייבש את הקיקיון (עץ) ורוח חמה נושבת, ולכן יונה מבקש למות.

הנמשל - יונה מרחם על הקיקיון וה' מרחם על אנשי נינווה והבהמות.

סיפור הקיקיון ומטרתו

פירושי מילים (פרק ד'): חָרָה לי- גרם לי לכעס. קִדמתי- הקדמתי. נִחָם- מתחרט.קִיקיון- שיח שלפעמים מגיע לגובה של עץ, עליו הגדולים עשויים לשמש מחסה מקרני השמש. וַיְמַן- הביא, זימן, הכין. רוח קָדים- רוח מזרחית חמה. חַסְתָּ- ריחמת, הצטערת. שבִן לילה היה- שצמח תוך לילה אחד בלבד. שתיים עשרה רִבּוֹ אדם- רבו=רבבה, עשרת אלפים, שתים עשרה רבו= 120,000. אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו- הכוונה לילדים קטנים, שאפילו אינם יודעים עדיין להבדיל בין יד ימין ליד שמאל.

* מהי מטרת הקיקיון בסיפור ?

ה' רוצה להסביר ליונה מדוע אינו צריך להצטער על הצלת נינוה. הוא אינו משיב ליונה על טענותיו בקשר להצלת נינוה,תיכף כשהוא משמיע אותן, אלא בוחר ללמדו לקח בצורה אחרת. ה' מצמיח ליונה את הקיקיון ואח"כ מייבשו (באמצעות התולעת). אובדן הקיקיון גורם ליונה צער רב, עד שהוא מבקש למות. רק לאחר שהוכיח ליונה כמה קשה לאבד דבר יקר, ה' מסביר לו את כוונתו:הוא אומר לו, כי לא ייתכן שיונה יצטער כל כך על הקיקיון (שכלל לא טרח לגדלו ולטפחו), וה' לא יצטער על חורבן של עיר גדולה שהוא ברא, ובה הרבה ילדים קטנים ובהמות רבות שלא חטאו. ה' מסביר ליונה שאם הוא הצטער כל כך על אובדן הקיקיון על אחת כמה וכמה (בטח ובטח), שעליו להצטער על חורבן עיר שלמה.

* כיצד נהג ה'כלפי נינוה- האם במידת הדין או במידת הרחמים? כיצד רצה יונה שה' ינהג כלפי נינוה?

ה' נהג כלפי נינוה במידת הרחמים,משום שהחליט לא להחריבה בסופו של דבר. יונה ,לעומת זאת, רצה שה' ינהג כלפי נינוה במידת הדין ולא יסלח לאנשיה, ולכן הוא כועס מאוד על הצלת העיר.

יונה ביקש לעצמו את מידת הרחמים, כאשר שהה במעי הדג והתפלל לה', אך מה' הוא ציפה שינהג במידת הדין כלפי נינוה, אף על פי שאנשיה חזרו בתשובה והפסיקו לעשות את מעשי החמס.

ראוי להדגיש, כי ה' לא נוהג תמיד במידת הרחמים. כלפי סדום ועמורה, למשל, הוא נהג במידת הדין.

מוסר השכל- ה' אל אוניברסלי הפועל לפי מידת הרחמים כאשר מזהה חרטה. יונה יוצר קשר הדדי עם הקיקיון כדי שישמש לו מחסה וכאשר הקיקיון יבש יונה מתייאש ורוצה למות. ה' צריך להוכיח ליונה שהוא טועה בגישתו לחיים, ישנם מקרים בהם צריך לפעול על פי מידת הרחמים ולאזן בין השניים

מדרש - מדוע ברח יונה?

שליחותו של יונה נאמרת בפסוק בצורה המפורשת הבאה:

הוראת השליחות - קום לך אל נינוה העיר הגדולה.

יונה עושה הפוך - נרדם בורח אל תרשיש העיר הרחוקה.

מדוע ברח יונה? – המדרש:

עפ"י מדרש ילקוט שמעוני,יונה נשלח לשתי שליחויות לפני השליחות הנ"ל:

1.בפעם הראשונה, נשלח יונה להשיב את ערי ישראל. יונה עמד במשימה והשיב אותן.

2.בפעם השנייה, נשלח להחריב את ירושלים.מכיוון שתושבי ירושלים חזרו בתשובה, ה' ריחם על העיר ולא החריבה. יונה הפך בעיני העם לנביא שקרי.

3.בפעם השלישית, נשלח יונה לנינוה להחריבה אך הוא ידע כי הגויים קרובים לתשובה, והם יחזרו בתשובה, וה' יחוס על העיר ושוב יחשיבו את יונה לנביא שקר. לכן, ברח למקום שאין ה' שם.

דמותו של יונה בסיפור

בסיפורו של יונה ישנה ירידה פיסית וירידה מוסרית.

ירידה פיזית – יונה יורד פיזית ממקום גבוה(היבשה) למקום נמוך (מעמקי הים).

ירידה מוסרית – עד כדי אדישות לגורל אנשים אחרים (לא היה אכפת לו מהמלחים).

את ירידתו של יונה אפשר לתאר בצורת מדרגות כאשר המדרגה הראשונה (הגבוה ביותר) היא השיא של יונה והמדרגה הנמוכה ביותר היא השפל הגדול ביותר בסיפור (שלאחריו מתחילה עליה מחודשת):

1. "וירד יפו".

2. "וירד בה" (בספינה)

3. "וירד לירכתי הספינה"

4. "וישכב וירדם"

5. "הטילוהו לים"

6. יונה במעי הדג.

במודגש מסומנת מילה מנחה י.ר.ד המסמל את בריחתו וירידתו המוסרית והפיזית של יונה בסיפור.

שאלות על יונה פרק א, ג, ד

יונה: פרק א':

1. יונה נשלח לעיר הגדולה ששמה? נינווה

2. יונה ברח מהשליחות הראשונה ל... ? תרשיש

3. איך גילו המלחים בגלל מי הסערה בים? הפילו גורלות

4. יונה מסביר למלחים כיצד להרגיע את הסערה בים, איך? לזרוק אותו לים

5. מי בלע את יונה? דג גדול

חידון טריוויה יונה פרק ג:

1. בכמה ימים אפשר לחצות את העיר נינווה?שלושה ימי הליכה

2. יונה מנבא שהעיר תתהפך תוך? 40 יום

3. כיצד הגיבו אנשי נינווה לדברי יונה?התאבלו

4. מה עשו אנשי נינווה כדי לכפר על מעשיהם הנוראים? חזרו בתשובה

5. כיצד הגיב ה על חזרתם בתשובה של אנשי נינווה? לפי מידת הרחמים

חידון טריוויה יונה פרק ד:

1. כיצד מגיב יונה על הצלת נינווה? בכעס רב

2. יונה בנה לעצמו... ? סוכה

3. מי עשה צל ליונה? צמח קיקיון

4. מה יונה מבקש מ-ה'? שיעזור לו למות

5. מה מלמד ה' את יונה? שצריך לפעול לפי מידת הרחמים כאשר מזהים חרטה.

מה ציווה ה' על יונה?

פס 2: "קום לך ולך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני"

הסבר הפסוק: ה' שולח את יונה אל נינוה בכדי לבשר לאנשי נינוה כי הם חוטאים וה' כועס,

אם כי נינוה כלל לא נמצאת בישראל אלה מחוצה לה.

מזה ניתן ללמוד כי אלוהים הוא אל אוניברסלי ( אוניברסלי=אל השולט בעולם כולו ונמצא בכל מקום )

מיהו יונה?

פס' 1: "ויהי דבר אדוניי אל יונה בן אמיתי לאמור "

הפסוק מציג לנו את שם הנביא ושם אביו.

כיצד הגיב יונה לשליחות ומדוע?

פס' 3: "ויקרא יונה לברוח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אוניה באה תרשיש וייתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה "

הסבר: יונה לא מקבל עליו את השליחות ובורח לתרשיש דרך יפו שם הוא מוצא אוניה ונותן לה כסף תמורת הפלגה לתרשיש.

*** יונה נישלח לנינוה הנמצאת במזרח ובורח לתרשיש הנמצאת במערב

משל הקיקיון, מהו?

סדר ההתרחשויות:

1) ה' מצמיח קיקיון הנותן צל על ראשו של יונה, הדבר גורם ליונה שמחה רבה.

2) ה' מביא תולעת המכלה את הקיקיון

3) השמש מכה על ראשו של יונה והוא מעלף ומבקש למות.

4) ה' מוכיח את יונה: אם אתה חס על קיקיון אז איך אני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה?!

Comments