Bestuur en Contact

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Erik Middel 06 44025216

Reinier van der Veen 06 51842217

Eltje Blaauw 06 29282733

Ben Becker 06 10267336

Ronald Koers 06 27862953

Karina Huls 06 13301443

Janneke de Vries 06 23250544

Hendrik Smith

Algemeen e-mail adres: Lichtweek@gmail.com

Website lichtweek: www.lichtweek.nl -

Website foto’s: fotolichtweek@gmail.com