Bestuur en Contact

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR


Erik Middel                      06 44025216

Reinier van der Veen     06 51842217

Eltje Blaauw                    06 29282733

Ben Becker                     06 10267336

Ronald Koers                  06 27862953

Karina Huls                     06 13301443

Janneke de Vries           06 23250544

     


Commissies:

Modeshow: Tessa Boven en Iris Middel


Kinderprogramma: Erika Hester


Oldtimershow: Brenda Feunekes, Ronald Botendal en dhr. en mw. Meter


Seniorenmiddag en Bingo: Anita IJsenbrand en Gieneke Bruins


Algemeen e-mail adres: Lichtweek@gmail.com


Website lichtweek:
www.lichtweek.nl


Website foto’s: fotolichtweek@gmail.com


MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Sinds 01-01-2014 geld in Nederland de regel geen alcohol onder de 18. Daarom werken wij met het polsbandjes systeem. GEEN polsbandje = GEEN alcohol. Om een polsbandje te krijgen moet men zich kunnen legitimeren. Bij twijfel mag het bestuur, barmedewerker of beveiliger ten alle tijden vragen om een legitimatiebewijs. Polsbandje is geldig voor de hele week. Bier- en frisdrank glazen zijn geen wegwerpglazen en dienen te worden ingeleverd.

Alle festiviteiten worden in of bij de feesttent gehouden, tenzij dit anders in het programmaboekje staat vermeld.


Het bestuur van de Stichting Lichtweek behoudt zich het recht voor om, indien nodig, veranderingen in het programma aan te brengen.


Kinderen van 18 jaar en ouder (uit en thuis wonend) dienen zelf donateur te worden wanneer ze gebruik willen maken van korting.


Er kan altijd door het bestuur naar uw geldige donateurskaart gevraagd worden.


Deelname aan één of meerdere programmaonderdelen, is geheel op eigen risico!


De tuin- en straatversiering wordt ook dit jaar weer beoordeeld door een onafhan- kelijke, maar deskundige jury.


De zgn. 1000 Watt-regeling t.a.v. de verlichting voor de tuinen, blijft van kracht. Wij verzoeken u met klem zich aan deze regeling te houden!!


Voor
hen die met een trekker of ander gemotoriseerd voertuig meerijden in de op tocht of tijdens een andere activiteit tijdens de Lichtweek dienen zelf bij hun ver- zekeringsmaatschappij er melding van te doen dat er op die avond of dag met het betreffende voertuig wordt meegereden in een optocht. Om mee te rijden dient men zich op te geven. En de kar wordt voor de start van de optocht gecontroleerd.De Stichting Lichtweek Wedde is voor deze activiteiten niet verzekerd en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deze activiteiten. U rijdt dus mee voor eigen rekening en risico.


De munten blijven geldig