Bestuur en Contact

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Erik Middel 06 44025216

Reinier van der Veen 06 51842217

Eltje Blaauw 06 29282733

Ben Becker 06 10267336

Ronald Koers 06 27862953

Karina Huls 06 13301443

Janneke de Vries 06 23250544

Commissies:

Modeshow: Tessa Boven en Iris Middel

Kinderprogramma: Erika Hester

Oldtimershow: Brenda Feunekes, Ronald Botendal en dhr. en mw. Meter

Seniorenmiddag en Bingo: Anita IJsenbrand en Gieneke Bruins

Algemeen e-mail adres: Lichtweek@gmail.com

Website lichtweek: www.lichtweek.nl -

Website foto’s: fotolichtweek@gmail.com

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Sinds 01-01-2014 geld in Nederland de regel geen alcohol onder de 18. Daarom werken wij met het polsbandjes systeem. GEEN polsbandje = GEEN alcohol. Om een polsbandje te krijgen moet men zich kunnen legitimeren. Bij twijfel mag het bestuur, barmedewerker of beveiliger ten alle tijden vragen om een legitimatiebewijs. Polsbandje is geldig voor de hele week. Bier- en frisdrank glazen zijn geen wegwerpglazen en dienen te worden ingeleverd.

Alle festiviteiten worden in of bij de feesttent gehouden, tenzij dit anders in het programmaboekje staat vermeld.

Het bestuur van de Stichting Lichtweek behoudt zich het recht voor om, indien nodig, veranderingen in het programma aan te brengen.

Kinderen van 18 jaar en ouder (uit en thuis wonend) dienen zelf donateur te worden wanneer ze gebruik willen maken van korting.

Er kan altijd door het bestuur naar uw geldige donateurskaart gevraagd worden.

Deelname aan één of meerdere programmaonderdelen, is geheel op eigen risico!

De tuin- en straatversiering wordt ook dit jaar weer beoordeeld door een onafhan- kelijke, maar deskundige jury.

De zgn. 1000 Watt-regeling t.a.v. de verlichting voor de tuinen, blijft van kracht. Wij verzoeken u met klem zich aan deze regeling te houden!!

Voor hen die met een trekker of ander gemotoriseerd voertuig meerijden in de op tocht of tijdens een andere activiteit tijdens de Lichtweek dienen zelf bij hun ver- zekeringsmaatschappij er melding van te doen dat er op die avond of dag met het betreffende voertuig wordt meegereden in een optocht. Om mee te rijden dient men zich op te geven. En de kar wordt voor de start van de optocht gecontroleerd.De Stichting Lichtweek Wedde is voor deze activiteiten niet verzekerd en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deze activiteiten. U rijdt dus mee voor eigen rekening en risico.

De munten blijven geldig