Home 

Beste dorpsgenoten,

Ook dit jaar is het weer gelukt om een mooie lichtweek te organiseren in samenwerking met een aantal commissies. Het thema dit jaar is strip.


Er zijn wat nieuwe activiteiten en sommige bekende activiteiten zijn nu een beetje anders georganiseerd.


Het gemeentebestuur van Westerwolde heeft besloten het oplaten van ballonnen te verbieden in verband met milieu- vervuiling. We hebben een leuk alternatief bedacht zoals u straks kunt zien. Waar we ook verguld mee zijn is dat er een vraag kwam van oud weddenaren om iets voor hun te orga- niseren. Dat heeft geresulteerd in een mooie dorpswandeling onder de bezielende leiding van een dorpsgenoot.


Een mooie gelegenheid om oude herinneringen op te halen en er zullen vast veel mooie verhalen en anekdotes verteld worden.

De dorpswandeling is uiteraard voor alle dorpsgenoten.

In het programmaboekje vind u een blanco pagina. Wij zouden het heel fijn vinden als u met ideeën, op- en aanmerkingen komt.


Tenslotte maken we de lichtweek met en voor elkaar. In de feesttent staat een ideeën bus/doos waar u dit in kunt doen.

We sluiten af met een daverend feest met de band “MELROSE” . U allen wel bekend van vorig jaar.


Het bestuur wenst u allen een fijne en mooie lichtweek