Schouw


SCHOUW

Eén van de taken van de Dorpsraad is het houden van een schouw. Dit gebeurt 1 x per jaar.
Dat houdt in de praktijk in, dat enkele bestuursleden door het hele kerkdorp Wedde gaan kijken, wat er zoal aan de Leefomgeving schort.

Dat wordt allemaal genoteerd en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met de verantwoordelijk wethouder om al deze genoteerde zaken met hem door te nemen.

Als alle zaken zijn behandeld, hebben deze door het nieuwe systeem B O R (=Beheer Openbare Ruimte) een aantal punten gekregen. Die punten worden samengeteld en dan wordt er een prioriteitenlijst gemaakt.

Die zaken, die de meeste punten krijgen, komen bovenaan deze lijst te staan; m.a.w. die moeten het eerst qua onderhoud o.i.d. geregeld worden.

Er bestaat een convenant, een soort herenovereenkomst, tussen het Dorpsraadbestuur en de Gemeente m.b.t. deze schouw.

We willen u graag oproepen om bijzonderheden te melden in eerste instantie bij de gemeente, maar ook bij de Dorpsraad via e-mailadres. Die kan dan de in de gaten houden welke acties ondernomen worden.