Dorpsvisie

Dorpsvisie Wedde gereed.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad Wedde op 25 mei 2016 werd de dorpsvisie Wedde aangeboden

aan de wethouder van de gemeente Bellingwedde, dhr. Bart Huizing.

In de dorpsvisie geeft de dorpsraad - na uitgebreid overleg met de bewoners aan- , wat in de toekomst voor het dorp bewaard moet blijven en welke

knelpunten opgelost dienen te worden.

Naast de gemeentelijke ondersteuning zal hierbij ook een beroep worden gedaan op de eigen inwoners, organisaties, belanghebbenden.

Momenteel is de dorpsraad bezig met het schrijven van de notitie "Van plan naar uitvoering" , waarin de dorpsraad aangeeft hoe de zaken zullen worden aangepakt".

De dorpsvisie kunt u downloaden door de knop Dorpsvisie Wedde, onderaan deze pagina, aan te klikken.