Bestuur

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

                   - voorzitter

Trijnie Spa - secretaris

                   - penningmeester

Geert Dekker - vice voorzitter

Harm Stubbe - Ledenadministratie en Burcht vertegenwoordiger voor de Dorpsraad

Willeke Doornbos - lid

Rinck Zevenberg - lid

Rika Plat

Piet van Geffen

De namen van de voorzitter en de penningmeester zijn nog net bekend.

e-mail bestuur: dorpsraadwedde@gmail.com

 

CONTRIBUTIE EN ANDERE GEGEVENS VAN ONZE VERENIGING

Iedere inwoner van het kerkdorp Wedde kan lid worden van deze Vereniging. De contributie bedraagt slechts € 5,00 per jaar.
De Vereniging Dorpsraad Wedde heeft in totaal ca. 300 leden.In principe komt de Dorpsraad tenminste een keer per maand bijeen voor een bestuursvergadering. Deze bestuursvergaderingen worden meestal in het Dorpshuis gehouden.


Eens per jaar, meestal in de maand mei, belegt de Dorpsraad een Ledenjaarvergadering. Op deze Jaarvergadering kunnen de leden hun bevindingen kenbaar maken en worden de Jaaroverzichten
van secretaris en penningmeester naar buiten gebracht.

Ook worden de resultaten van de Jaarlijkse schouw onder de loupe genomen. De verantwoordelijk wethouder is hierbij ook aanwezig!

Als doelstelling heeft de Dorpsraad zich gesteld:

"op te komen voor de belangen van de leefbaarheid in de ruimste zin van het dorp Wedde"