Bestuur

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Piet van Geffen - voorzitter

Trijnie Spa - secretaris

Rika Plat - penningmeester

Geert Dekker - vice voorzitter

Conny Kochx, lid

Anniek Klein, lid

Johan Grasman, lid

e-mail bestuur: dorpsraadwedde@gmail.com

CONTRIBUTIE EN ANDERE GEGEVENS VAN ONZE VERENIGING

Iedere inwoner van het kerkdorp Wedde kan lid worden van deze Vereniging. De contributie bedraagt slechts € 5,00 per jaar.

De Vereniging Dorpsraad Wedde heeft in totaal ca. 300 leden.

In principe komt de Dorpsraad tenminste een keer per maand bijeen voor een bestuursvergadering. Deze bestuursvergaderingen worden meestal in het Dorpshuis gehouden.

Eens per jaar, meestal in de maand mei, belegt de Dorpsraad een Ledenjaarvergadering. Op deze Jaarvergadering kunnen de leden hun bevindingen kenbaar maken en worden de Jaaroverzichten

van secretaris en penningmeester naar buiten gebracht.

Ook worden de resultaten van de Jaarlijkse schouw onder de loupe genomen. De verantwoordelijk wethouder is hierbij ook aanwezig!

Als doelstelling heeft de Dorpsraad zich gesteld:

"op te komen voor de belangen van de leefbaarheid in de ruimste zin van het dorp Wedde"