Welkom op onze website


De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD


De Rabobank Clubkas campagne is van start!

Dorpsraad Wedde doet ook mee met deze clubkas campagne, we hopen daarmee geld binnen te halen voor duurzame bloembakken van cortenstaal voor Wedde.

Sinds een paar jaar staan er een aantal houten bloembakken in Wedde, maar deze zijn langzamerhand aan vervanging toe. We willen ze graag vervangen door bloembakken van cortenstaal die jarenlang mee kunnen.

De leerlingen van de praktijkschool in Stadskanaal willen deze bloembakken voor ons maken, zo doen zij ervaring op met het werken met dit materiaal. Als het lukt om een aantal van deze bloembakken aan te schaffen zien zij het resultaat van hun inspanningen terug in de openbare ruimte.

Alle leden van de Rabobank hebben een brief toegestuurd gekregen met daarin een code om te kunnen stemmen op de deelnemers van de clubkas campagne. Elk lid kan 5 stemmen verdelen en daarbij maximaal 2x op dezelfde vereniging stemmen.

Maak dus snel uw envelop open, ga naar www.rabobank.nl/zog en stem in elk geval op Dorpsraad Wedde!

Zo hopen we Wedde steeds fleuriger te maken de komende jaren!
02-2018

Op 10 maart organiseert de dorpsraad weer de jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze actie wordt gesponsord door het Oranjefonds en vindt plaats in het landelijke weekend van NL doet. 

We starten om 9 uur bij dorpshuis de Voortgang met koffie. Dan gaan we in groepjes uiteen om zwerfvuil te verzamelen. Na afloop eten we met zijn allen snert in het dorpshuis.

Helpt u ons ook mee? Het is altijd weer een gezellige en zinvolle dag en na afloop ligt Wedde er weer helemaal netjes bij. Onze ervaring is dat er elk jaar minder zwerfvuil ligt: er wordt niet graag afval in een schone berm gegooid.

Opgeven kan via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197

Op 21 maart is de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Deze vergadering wordt gehouden in dorpshuis de Voortgang om 20.00 uur.  Dit jaar zullen de statuten herzien worden: we hopen dat u in grote getale komt om kennis te nemen van de nieuwe statuten en hiermee in te stemmen.

Alle leden van de dorpsraad krijgen een uitnodiging in de bus. Hierin zal ook vermeld worden waar de nieuwe statuten ter inzage liggen.

Jaarlijks zijn er 3 bestuursleden aftredend en al of niet herkiesbaar. We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden: als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de dorpsraad: via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197. U kunt ook een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor u is om zitting te nemen in het dorpsraadbestuur.

01-2018

Allereerst willen wij iedereen in Wedde en omstreken een fantastisch 2018 toewensen. 

De jaarwisseling is in Wedde voor zover wij weten rustig verlopen. Vanuit de dorpsraad complimenten voor de jeugd: er was geen onrust en er waren geen vernielingen. Goed gedaan, mensen!  

We hopen dat we jullie volgend jaar opnieuw kunnen complimenteren. 

Ook alle vuurwerkresten zijn inmiddels weer opgeruimd: iedereen is goed bezig geweest!

De dorpsraad zal zich ook in 2018 weer inzetten voor de leefbaarheid in het dorp. Wij zijn als dorpsraad benieuwd hoe de samenwerking met de nieuwe gemeente Westerwolde zal verlopen. We zullen contact zoeken met andere dorpsraden om te onderzoeken op welke wijze zij graag samenwerken met de gemeente en te kijken of we daarvoor een gezamenlijk convenant op kunnen stellen.

Ook zullen we verder gaan met het uitwerken van de dorpsvisie.

Als dorpsraad werden wij tot afgelopen jaar gesubsidieerd door de Rabobank. De subsidie-aanvraag zoals deze tot afgelopen jaar plaatsvond, bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is de grote clubactie gekomen. Verenigingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit de grote clubactie en de bijdrage die ze krijgen wordt bepaald door het aantal stemmen dat hun voorstel krijgt. Alle leden van de Rabobank krijgen 5 stemmen om te verdelen en zij mogen maximaal 2 stemmen uitbrengen per vereniging, stichting of club. Het stemmen vindt plaats van 8 tot 22 februari 2018.

De dorpsraad gaat ook meedoen met de grote clubactie van de Rabobank.

Wij doen een aanvraag om duurzame bloembakken voor Wedde te bekostigen. De huidige bloembakken zijn aan vervanging toe en daarom willen we bloembakken van cortenstaal laten maken door de jongeren van de praktijkschool. 

Zo zorgen we voor bloembakken in Wedde die jarenlang mee kunnen. Tegelijkertijd  helpen we de jongeren van de praktijkschool door ze ervaring op te laten doen met het bewerken van verschillende materialen. Zij vergroten hiermee hun kennis en vaardigheden en leveren een zichtbare bijdrage aan de openbare ruimte, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.

Daarom doen we de volgende oproep aan alle leden van de Rabobank:

Breng uw stemmen uit op het voorstel van de dorpsraad om duurzame bloembakken voor Wedde te laten maken. Zo zorgen we er samen voor dat Wedde een fleurig aanzien heeft in voorjaar, zomer en herfst!

Als u al wel bankiert bij de Rabobank, maar nog geen lid bent, kunt u overwegen om lid te worden. Als u dat doet voor 22 februari 2018, kunt u nog meestemmen voor de grote clubactie van dit jaar.


 Kijk voor ouder nieuws in het nieuwsarchief