Vereniging Dorpsraad Wedde
Secretaris: T. Spa-Jansingh
Lageweg 63
9698 BK Wedde
dorpsraadwedde@gmail.com

De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD


09-2020

Gezien de aangescherpte maatregelen van de regering van maandag 28 september ziet de dorpsraad af van de zwerfvuilactie van zaterdag 3 oktober.Wij vinden dit heel vervelend voor de 29 personen, die zich hebben opgegeven, maar we werken met een grote groep die in de risico groep zit. 
Blijf gezond en denk om elkaar.

Trijnie Spa.
secretaris '' Dorpsdraad Wedde''


JAARVERSLAG DORPSRAAD WEDDE 2019-2020 EN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING APRIL 2019.

KLIK OP HET PIJLTJE RECHTSBOVEN IN HET DOCUMENT. 

JAARVERSLAG DORPSRAAD WEDDE 2019-2020NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING APRIL 2019
03-2019

Algemene Ledenvergadering

In het dorpskrant ‘’ Ons dörp Wedde’’ van maart stond de agenda van de algemene leden vergadering van Dorpsraad Wedde afgedrukt.Deze zou plaats vinden op donderdag 16 april a.s. Door sluiting van het dorpshuis tot waarschijnlijk 1 juni wordt i.v.m de CORONA virus de vergadering verplaatst naar een andere datum. Nieuwe datum wordt vermeld in het dorpskrantje, website van de dorpsraad en facebook van de dorpsraad.

Blijf gezond, let goed op jezelf en op elkaar.

Met vriendelijke groet

Bestuur vereniging ‘’ Dorpsraad Wedde’’.


Overleg met het College van Westerwolde

Op vrijdag 22 november 2019 heeft het dorpsraad bestuur overleg gehad met het college. Er waren 12 agendapunten door de dorpsraad aangeleverd die allen besproken werden. Alle antwoorden van het college staan tussen haakjes.

1.O.a Afval beleid 2020 (In 2020 zou een nieuw afvalbeleid van start gaan. Omdat invoering vertraging heeft opgelopen, aantal zaken waren niet voorzien, blijft voorlopig het oude beleid gelden. Tot dat de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid vaststelt. Er wordt niet meer per lediging betaald maar via een vast tarief. 

2.Mogelijk meer bomen op open plekken (in behandeling) 

3.Nieuwbouw woningen op open plekken in het dorp.( De woonvisie geeft aan dat woningen gerealiseerd kunnen worden alleen vanuit particuliere initiatieven. Iemand heeft een idee, die kan zich aanmelden en dan gaan wij (de gemeente dus) het gesprek aan . Provincie gaat uit van prognoses. De gemeente wil graag nieuwbouw zodat verschuiving komt en woningen aan de achterkant ook vrij komen. Vraag van de dorpsraad: Alleen bouwen waar woningcontingent op zit. Gemeente: In de gemeente mogelijkheid om 200 nieuwe woningen te realiseren op plekken waar geen woningen staan. Bijvoorbeeld op de Lageweg is iemand gekomen die heeft gevraagd om te mogen bouwen. Procedure duurt ongeveer een half jaar om bestemming te wijzigen, in totaal ongeveer 1 jaar bezig.

4. Toekomst O.B.S De Vlonder/peuterspeelzaal met naschoolse opvang in Wedde. ( we zijn hier mee bezig, hoe gaan we in de toekomst hiermee om In gesprek met SOOG in Vriescheloo is er overleg om de peuteropvang daar te maken. Scholen samenvoegen, 20 scholen en een teruglopend aantal kinderen. Waar wordt na gekeken. Er is een integraal plan en er worden prognoses gemaakt. Deze prognose neem je mee in de afweging, ook de gebouwen qua duurzaamheid en onderhoud. Er is een optie om samen te gaan. Het plan is afgelopen dinsdag (dit was eind december 2019) in het college geweest. Er moet breder gekeken worden naar de dorpen en alle voorzieningen. Het heeft veel raakvlakken , is er een gymzaal, is er vervoer nodig. Kijken naar leefbaarheid in de kernen. Een school met 50/60 leerlingen zou je kunnen behouden, en kun je nog prima onderwijs geven. Indien met 20 leerlingen wordt het lastig, komen er ook kinderen uit andere dorpen dan kun je niet alleen op prognose afgaan. Alleen een school is lastig, er moet eigenlijk wel peuteropvang zijn en naschoolse opvang op een of andere manier geregeld worden. IKC voor Wedde, dit is aan het school bestuur om dit op te pakken. Het is nu nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren.

5.Pand Westerman( staat op de reservelijst, met RWLP bespreken om het pand op actieve lijst te plaatsen).

6.Fietspad Lageweg (nagaan wat de mogelijkheden zijn om het pad aan te pakken binnen het onderhoudsbudget). 

7.Borgesiusweg ( dit wordt aangepakt als de weersomstandigheden weer gunstig zijn). 

8.Uitwerking schouw (schouwresultaten worden 15 januari besproken komen we in het februari dorpskrant op terug)

9.Toekomst gemeentehuis Wedde ( voorlopig blijft alles zoals het is).

10. Nieuwe  vakantie huisjes Wedderbergen. (Er wordt nagegaan of genoemde grond verkocht is). 

11.Voetpad doortrekken Schoolstraat/ parkeerplaats. (toegezegd om het pad te verlengen).

12. Beuken Lageweg ( er komt een bijeenkomst met de gemeente/dorpsraad en aanwonenden om de plan te bespreken). 

13.Handhaving parkeren op de stoep aan de Hoofdweg waar geen parkeervlakken zijn. En aan de Lageweg op één bepaalde plek. De gemeente neemt met de Boa’s op of die ’s avonds af en toe langs kunnen gaan. Hardrijden op de Hoofdweg en Lageweg is ook een probleem in september j.l zouden er smileys geplaatst worden zijn niet geplaatst. (Er wordt door de gemeente navraag gedaan). 

De secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’ 


januari 2020

Hans Berg Westerwolder van het Jaar
Wedde is weer op de kaart gezet. 9 januari jl. had de gemeente Westerwolde haar nieuwjaarsreceptie en op deze avond werd bekend gemaakt wie Westerwolder van het jaar werd.

Totaal waren er 5 kandidaten over en uit Wedde waren twee kandidaten, Hans Berg van Wedde dat 't Lukt en huisarts en Trijnie Spa als vrijwilliger van o.a. Dorpsraad, Dorpshuis en de Burcht.

Hans Berg is gekozen als Westerwolder van 2019. Van harte gefeliciteerd. Trijnie Spa helaas niet, maar ze was wel gelukkig met haar nominatie en ook haar kunnen wij feliciteren.

 

Verder nog even wat aandachtspunten:


15 januari bespreking over de schouw met de gebied coördinator.


16 januari vergadert de Dorpsraad weer en de agenda staat weer gevuld met diverse onderwerpen.


18 januari afscheid Dokter Hans Berg en kennismaking met onze nieuwe huisarts : mevrouw Jana Wissekerke.

 

Met vriendelijke groet Dorpsraad Wedde.december 2019


WESTERWOLDER VAN HET JAARDag leden van de Dorpsraad Wedde en alle anderen die dit initiatief een warm hart toedragen,


Het bestuur van de Dorpsraad Wedde heeft samen met het Dorpshuis bestuur Trijnie Spa aangemeld voor de verkiezing van Westerwolder van het jaar 2019.

Zie bijgaande foto van Trijnie in het geval u haar nog niet bent tegengekomen op haar fiets.

Waarom hebben wij dat gedaan? 

Trijnie is voor ons de ‘werkbij’ binnen onze besturen, zowel op administratief gebied, informatie en alles regelen wat er geregeld moet worden.

We hebben alle info meegezonden over haar maar daarmee zij we er nog niet. 

Er moet ook nog gestemd worden en daarbij hebben we u hulp nodig. 


U kunt stemmen door op onderstaande link te klikken. 


https://hetstreekblad.nl/artikel/1070153/wie-wordt-westerwolder-van-het-jaar-de-vijf-kandidaten.htmlAlvast onze hartelijke dank voor uw uitgebrachte stem.
De Wedder Kerstboom staat weer op zijn vertrouwde plek.


Zoals al jaren een traditie is staat nu ook weer een kerstboom op het dorpsplein in Wedde te stralen. Bestuursleden en oude bestuursleden van de dorpsraad hebben maandag 9 dec in samenwerking met de gemeente de boom geplaatst, welke is aangeboden door het Hervormde Kapel aan de Lageweg. Nog nooit heeft er een kerstboom op het plein gestaan die zo groot was en waar de verlichting met een hoogwerker in gemaakt is, maar nu was dat echt nodig. Groep 1.2.3.en 4 van o.b.s.‘’ De Vlonder’’ en de peuters van kinderopvang Kiwi hebben hun best gedaan op de gekleurde versieringen, die ze zelf met hulp in de boom kwamen hangen. Na het decoreren van de boom kregen ze allemaal nog een attentie en al zingend van o dennenboom, o dennenboom werden er foto’s van de leerlingen bij de boom gemaakt. 

Een geweldig mooie traditie zo'n samenwerking.

Dorpsraad Wedde wenst allen fijne Kerstdagen en een Gelukkige 2020.
Klik op deze link voor de overige foto's


https://photos.app.goo.gl/CLpsYoUUuNzuRyk18
november 2019


Kerstboom


Dit jaar hoeft de dorpsraad geen oproep te plaatsen voor een kerstboom. Een inwoner heeft spontaan een blauwspar uit zijn tuin aangeboden. Onze boom deskundige Rinck heeft de boom bekeken en goed bevonden. Vanaf 9 december zullen de mannen van de dorpsraad zorgen dat deze boom op het dorpsplein staat te stralen en weer versierd wordt door de peuters van ‘’Krummelhörn’’ en groepen 1 t/3 van obs ‘’De Vlonder’’


Zwerfvuil

Er komen steeds meer klachten binnen over het vele zwerfvuil dat weer langs verschillende wegen ligt. Een inwoonster stelde voor of we met een paar vrijwilligers dat konden opruimen. Misschien is dat een optie, maar eigenlijk moest het niet nodig zijn.Orange the World


Gemeente Westerwolde is uitgenodigd door ZONTA says NO om mee te doen aan de  wereldwijde Orange the World campagne in de periode van 25 nov, de internationale Dag tegen Geweld tegen vrouwen tot 10 dec de internationale Dag van de rechten van de mens.
In deze 16 dagen vindt de actie tegen geweld tegen vrouwen plaats, een initiatief van de verenigde naties. In meer dan 100 landen vinden in 16 dagen acties plaats. Deze bestaan onder andere uit het oranje uitlichten van een gebouw, fontein of standbeeld. Zo zijn in de afgelopen jaren onder andere de Sfinx in Egypte, de Brandenburger Tor, de Niagara Falls en de Erasmusbrug oranje uitgelicht. Ook organiseren vele maatschappelijke organisaties debatten, straatacties, demonstraties, sociale mediacampagnes en andere activiteiten in deze 16 dagen. Sinds een aantal jaren doet Nederland hier ook aan mee, o.a door inzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassades en diverse maatschappelijke organisaties. Afgelopen jaar deden voor het eerst ook provinciale en lokale overheden deel aan de campagne 25 gemeenten en 3 provincies verspreid over het land lichten meer dan 40 gebouwen, fonteinen, bruggen en beeldenoranje uit. Voor Orange the World 2019 worden alle gemeentes, provincies en waterschappen uitgenodigd om mee te doen. 
Dorpsraad Wedde is namens gemeente Westerwolde gevraagd voor medewerking om de burcht dit oude markante gebouw in ons dorp oranje uit te lichten. Want Wedde heeft immers door hun lange lichtweek traditie wel kennis in huis voor het verlichten van gebouwen. In overleg met dhr Frank Ferrari is besloten om hier aan mee te werken. Als u in deze 16 dagen de burcht in oranje licht ziet staan denk dan even aan alle mensen waar dit voor bedoeld is. En misschien is die oranje kleur wel zo mooi dat het de vaste kleur voor de burcht wordt.


Overleg met B & W

Op 22 november hebben college van B&W en Dorpsraad Wedde weer hun jaarlijkse overleg. In december nr van het dorpskrant komen we hierop terug.

Secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’24-03-2019


De notulen 2018 en het jaarverslag 2018 vindt u onder deze link.


16-03-2019

NL DOET

“Vele handen maken licht werk” dat was vandaag in Wedde te zien. 

‘’Dorpsraad Wedde’’ organiseerde op de dag van N.L. Doet voor de zevende keer een zwerfvuilactie. 

34 vrijwilligers trotseerden wind en regen om Wedde/Wedderveer en buiten gebied weer zwerfvuil vrij te maken. Om 9 uur was ieder aanwezig in dorpshuis’’ De Voortgang’’ Na de koffie/thee gingen de vrijwilligers gewapend met de benodigde attributen en route in 11 groepen ingedeeld op pad. Om 12.30 uur was iedereen terug in het dorpshuis, waar werd genoten van een welverdiende kop snert/groentesoep met brood. Ieder was het erover eens dat ondanks de regen en wind, het een gezellige ochtend was. En het belangrijkste is, ieder jaar halen we minder zwerfvuil op. Was dat in 2012 nog meer dan 60 zakken, vandaag waren het er 30. Na afloop kregen alle deelnemers een attentie van de dorpsraad mee als dank voor hun inzet.

Trijnie Spa.

Kijk hier voor de foto's: https://photos.app.goo.gl/UFaNap9y3eGbo2M18


02-2019


12-2018


Kerstboom geplaatst op Dorpsplein


Vrijdag 7 december hebben enkele bestuursleden van ‘’Dorpsraad Wedde’’ weer een kerstboom op het dorpsplein geplaatst. Het is niet helemaal gegaan zoals het moest, maar dat is terug te lezen in het dorpskrant van december. De peuters en leerlingen van groep 1 t/m 4 van de Vlonder hebben de versieringen gekleurd. Maandag en dinsdag ochtend hebben de peuters hun versieringen in de kerstboom gehangen. Dinsdagmiddag was het de beurt aan groep 1 t/m 4 als verrassing haalde de kerstman de kinderen met klingelende bel  uit de klas. Vervolgens ging het richting de dorpsplein, waar ook zij de versierselen in de boom mochten hangen. Als dank kregen alle kinderen een attentie van de dorpsraad. Als u nu door het dorp gaat, kijk dan eens naar de stralende Dennie op het plein met zijn armen vol kerstballen misschien wel door uw (klein)kind gekleurd.

‘’ Dorpsraad Wedde’’ wenst allen fijne kerstdagen en een goed 2019.
Meer foto's zien? Klik op deze link


10-2018

Vergadering Statutenwijziging

Dinsdag 23 oktober 2018 is er in het dorpshuis ‘’De Voortgang’’ een vergadering geweest over een wijziging van de statuten van de ‘’Dorpsraad Wedde’’ voor de leden van de  ‘’ Dorpsraad Wedde’’.
Op deze vergadering waren  5 leden aanwezig.

De volgende vergadering is op 30 oktober 2018 in dorpshuis ‘’De Voortgang’’
aanvang 19.30 uur.

Als er nog op- of aanmerkingen zijn op dit ontwerp van de statutenwijziging kunt u dat nog op deze vergadering kenbaar maken.

De voorgestelde gewijzigde statuten vindt u helemaal onderaan deze website pagina als PDF bestand. U kunt dit bestand openen of downloaden door erop te klikken.

Secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’

Trijnie Spa-JansinghBuitengewone Ledenvergadering op 23 en 30 oktober 2018
Nieuws van de dorpsraad, april 2018


Op 10 maart was dit jaar weer de zwerfvuilactie. Net als andere jaren was de actie een succes. We kregen hulp van de rotary van Westerwolde waardoor we met maar liefst 41 vrijwilligers waren. Het hele dorp en omstreken liggen er weer piekfijn bij. 

Enkele van de vrijwilligers gingen niet met het zwerfvuil aan de slag, maar hebben het ooievaarsnest opgeknapt. Daarvoor hebben Harm, en zoon Hidde Bessembinders van Onstwedder Gaarv’n en Harm Hageman en Geert Dekker met een hoogwerker van de firma Brouwer uit Veelerveen geheel belangeloos hun medewerking verleend. De mensen van Onstwedder Gaarv’n hebben een mand gevlochten als buitenrand van het nest. De binnenkant is opgevuld met heide. Nu maar hopen dat er een paar ooievaars komt broeden. De eerste ooievaars zijn al gesignaleerd!


In februari was de grote clubactie van de Rabobank. Via deze rubriek en via facebook hadden we u opgeroepen te stemmen op de dorpsraad. Dat heeft u gedaan: de dorpsraad kreeg maar liefst 48 stemmen, en dat leverde een prachtig bedrag op: € 458,-  !

Daarmee kunnen we in elk geval 1 bloembak van cortenstaal aanschaffen, we hopen dat deze van de zomer al te bewonderen is.

We willen iedereen die op de dorpsraad heeft gestemd van harte bedanken, zonder uw steun hadden we dit mooie bedrag niet kunnen ontvangen!


Op 21 maart was er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering hebben we een statutenwijziging voorgesteld, waar iedereen het mee eens was. Ook hebben we u op de hoogte gebracht van de voortgang van Wedde dat ’t lukt en van de plannen die er zijn om de stoep langs de Lageweg te herstellen.

Ook is het parkeren op de stoep ter sprake gekomen. We hebben al regelmatig  een oproep gedaan om uw auto niet op de stoep te parkeren, maar helaas geeft niet iedereen daar gehoor aan. We hebben dit probleem ook met de gemeente besproken en de BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) zal gaan handhaven: mensen die hun auto op de stoep blijven parkeren, kunnen daarvoor een boete verwachten.

Twee van onze bestuursleden hebben afscheid genomen: Klaas Klaassens en Jantje Koeweiden. Gelukkig hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Piet van Geffen en Rika Plat.

Dit nieuws van de dorpsraad zal dan ook voor de laatste keer door mij (Jantje) geschreven worden. Ik heb het met veel plezier gedaan en hoop dat u het nieuws ook met plezier hebt gelezen!


Vanuit de dorpsraad zijn wij regelmatig op zoek naar hulp bij klussen  of activiteiten die we graag willen doen om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Op dit moment zoeken we bijvoorbeeld mensen die rondleidingen door de Hervormde kerk willen geven aan belangstellenden, bijvoorbeeld toeristen. Voelt u hier iets voor, geef u dan op via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com.


De Rabobank Clubkas campagne is van start!

Dorpsraad Wedde doet ook mee met deze clubkas campagne, we hopen daarmee geld binnen te halen voor duurzame bloembakken van cortenstaal voor Wedde.

Sinds een paar jaar staan er een aantal houten bloembakken in Wedde, maar deze zijn langzamerhand aan vervanging toe. We willen ze graag vervangen door bloembakken van cortenstaal die jarenlang mee kunnen.

De leerlingen van de praktijkschool in Stadskanaal willen deze bloembakken voor ons maken, zo doen zij ervaring op met het werken met dit materiaal. Als het lukt om een aantal van deze bloembakken aan te schaffen zien zij het resultaat van hun inspanningen terug in de openbare ruimte.

Alle leden van de Rabobank hebben een brief toegestuurd gekregen met daarin een code om te kunnen stemmen op de deelnemers van de clubkas campagne. Elk lid kan 5 stemmen verdelen en daarbij maximaal 2x op dezelfde vereniging stemmen.

Maak dus snel uw envelop open, ga naar www.rabobank.nl/zog en stem in elk geval op Dorpsraad Wedde!

Zo hopen we Wedde steeds fleuriger te maken de komende jaren!
02-2018

Op 10 maart organiseert de dorpsraad weer de jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze actie wordt gesponsord door het Oranjefonds en vindt plaats in het landelijke weekend van NL doet. 

We starten om 9 uur bij dorpshuis de Voortgang met koffie. Dan gaan we in groepjes uiteen om zwerfvuil te verzamelen. Na afloop eten we met zijn allen snert in het dorpshuis.

Helpt u ons ook mee? Het is altijd weer een gezellige en zinvolle dag en na afloop ligt Wedde er weer helemaal netjes bij. Onze ervaring is dat er elk jaar minder zwerfvuil ligt: er wordt niet graag afval in een schone berm gegooid.

Opgeven kan via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197

Op 21 maart is de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Deze vergadering wordt gehouden in dorpshuis de Voortgang om 20.00 uur.  Dit jaar zullen de statuten herzien worden: we hopen dat u in grote getale komt om kennis te nemen van de nieuwe statuten en hiermee in te stemmen.

Alle leden van de dorpsraad krijgen een uitnodiging in de bus. Hierin zal ook vermeld worden waar de nieuwe statuten ter inzage liggen.

Jaarlijks zijn er 3 bestuursleden aftredend en al of niet herkiesbaar. We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden: als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de dorpsraad: via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197. U kunt ook een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor u is om zitting te nemen in het dorpsraadbestuur.

01-2018

Allereerst willen wij iedereen in Wedde en omstreken een fantastisch 2018 toewensen. 

De jaarwisseling is in Wedde voor zover wij weten rustig verlopen. Vanuit de dorpsraad complimenten voor de jeugd: er was geen onrust en er waren geen vernielingen. Goed gedaan, mensen!  

We hopen dat we jullie volgend jaar opnieuw kunnen complimenteren. 

Ook alle vuurwerkresten zijn inmiddels weer opgeruimd: iedereen is goed bezig geweest!

De dorpsraad zal zich ook in 2018 weer inzetten voor de leefbaarheid in het dorp. Wij zijn als dorpsraad benieuwd hoe de samenwerking met de nieuwe gemeente Westerwolde zal verlopen. We zullen contact zoeken met andere dorpsraden om te onderzoeken op welke wijze zij graag samenwerken met de gemeente en te kijken of we daarvoor een gezamenlijk convenant op kunnen stellen.

Ook zullen we verder gaan met het uitwerken van de dorpsvisie.

Als dorpsraad werden wij tot afgelopen jaar gesubsidieerd door de Rabobank. De subsidie-aanvraag zoals deze tot afgelopen jaar plaatsvond, bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is de grote clubactie gekomen. Verenigingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit de grote clubactie en de bijdrage die ze krijgen wordt bepaald door het aantal stemmen dat hun voorstel krijgt. Alle leden van de Rabobank krijgen 5 stemmen om te verdelen en zij mogen maximaal 2 stemmen uitbrengen per vereniging, stichting of club. Het stemmen vindt plaats van 8 tot 22 februari 2018.

De dorpsraad gaat ook meedoen met de grote clubactie van de Rabobank.

Wij doen een aanvraag om duurzame bloembakken voor Wedde te bekostigen. De huidige bloembakken zijn aan vervanging toe en daarom willen we bloembakken van cortenstaal laten maken door de jongeren van de praktijkschool. 

Zo zorgen we voor bloembakken in Wedde die jarenlang mee kunnen. Tegelijkertijd  helpen we de jongeren van de praktijkschool door ze ervaring op te laten doen met het bewerken van verschillende materialen. Zij vergroten hiermee hun kennis en vaardigheden en leveren een zichtbare bijdrage aan de openbare ruimte, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.

Daarom doen we de volgende oproep aan alle leden van de Rabobank:

Breng uw stemmen uit op het voorstel van de dorpsraad om duurzame bloembakken voor Wedde te laten maken. Zo zorgen we er samen voor dat Wedde een fleurig aanzien heeft in voorjaar, zomer en herfst!

Als u al wel bankiert bij de Rabobank, maar nog geen lid bent, kunt u overwegen om lid te worden. Als u dat doet voor 22 februari 2018, kunt u nog meestemmen voor de grote clubactie van dit jaar.


 Kijk voor ouder nieuws in het nieuwsarchiefĊ
Dorpsraad Wedde,
23 okt. 2018 13:58