Vereniging Dorpsraad Wedde
Secretaris: T. Spa-Jansingh
Lageweg 63
9698 BK Wedde
dorpsraadwedde@gmail.com

De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD


24-03-2019

De notulen 2018 en het jaarverslag 2018 vindt u onder deze link.


16-03-2019

NL DOET

“Vele handen maken licht werk” dat was vandaag in Wedde te zien. 

‘’Dorpsraad Wedde’’ organiseerde op de dag van N.L. Doet voor de zevende keer een zwerfvuilactie. 

34 vrijwilligers trotseerden wind en regen om Wedde/Wedderveer en buiten gebied weer zwerfvuil vrij te maken. Om 9 uur was ieder aanwezig in dorpshuis’’ De Voortgang’’ Na de koffie/thee gingen de vrijwilligers gewapend met de benodigde attributen en route in 11 groepen ingedeeld op pad. Om 12.30 uur was iedereen terug in het dorpshuis, waar werd genoten van een welverdiende kop snert/groentesoep met brood. Ieder was het erover eens dat ondanks de regen en wind, het een gezellige ochtend was. En het belangrijkste is, ieder jaar halen we minder zwerfvuil op. Was dat in 2012 nog meer dan 60 zakken, vandaag waren het er 30. Na afloop kregen alle deelnemers een attentie van de dorpsraad mee als dank voor hun inzet.

Trijnie Spa.

Kijk hier voor de foto's: https://photos.app.goo.gl/UFaNap9y3eGbo2M18


02-2019


12-2018


Kerstboom geplaatst op Dorpsplein


Vrijdag 7 december hebben enkele bestuursleden van ‘’Dorpsraad Wedde’’ weer een kerstboom op het dorpsplein geplaatst. Het is niet helemaal gegaan zoals het moest, maar dat is terug te lezen in het dorpskrant van december. De peuters en leerlingen van groep 1 t/m 4 van de Vlonder hebben de versieringen gekleurd. Maandag en dinsdag ochtend hebben de peuters hun versieringen in de kerstboom gehangen. Dinsdagmiddag was het de beurt aan groep 1 t/m 4 als verrassing haalde de kerstman de kinderen met klingelende bel  uit de klas. Vervolgens ging het richting de dorpsplein, waar ook zij de versierselen in de boom mochten hangen. Als dank kregen alle kinderen een attentie van de dorpsraad. Als u nu door het dorp gaat, kijk dan eens naar de stralende Dennie op het plein met zijn armen vol kerstballen misschien wel door uw (klein)kind gekleurd.

‘’ Dorpsraad Wedde’’ wenst allen fijne kerstdagen en een goed 2019.
Meer foto's zien? Klik op deze link


10-2018

Vergadering Statutenwijziging

Dinsdag 23 oktober 2018 is er in het dorpshuis ‘’De Voortgang’’ een vergadering geweest over een wijziging van de statuten van de ‘’Dorpsraad Wedde’’ voor de leden van de  ‘’ Dorpsraad Wedde’’.
Op deze vergadering waren  5 leden aanwezig.

De volgende vergadering is op 30 oktober 2018 in dorpshuis ‘’De Voortgang’’
aanvang 19.30 uur.

Als er nog op- of aanmerkingen zijn op dit ontwerp van de statutenwijziging kunt u dat nog op deze vergadering kenbaar maken.

De voorgestelde gewijzigde statuten vindt u helemaal onderaan deze website pagina als PDF bestand. U kunt dit bestand openen of downloaden door erop te klikken.

Secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’

Trijnie Spa-JansinghBuitengewone Ledenvergadering op 23 en 30 oktober 2018
Nieuws van de dorpsraad, april 2018


Op 10 maart was dit jaar weer de zwerfvuilactie. Net als andere jaren was de actie een succes. We kregen hulp van de rotary van Westerwolde waardoor we met maar liefst 41 vrijwilligers waren. Het hele dorp en omstreken liggen er weer piekfijn bij. 

Enkele van de vrijwilligers gingen niet met het zwerfvuil aan de slag, maar hebben het ooievaarsnest opgeknapt. Daarvoor hebben Harm, en zoon Hidde Bessembinders van Onstwedder Gaarv’n en Harm Hageman en Geert Dekker met een hoogwerker van de firma Brouwer uit Veelerveen geheel belangeloos hun medewerking verleend. De mensen van Onstwedder Gaarv’n hebben een mand gevlochten als buitenrand van het nest. De binnenkant is opgevuld met heide. Nu maar hopen dat er een paar ooievaars komt broeden. De eerste ooievaars zijn al gesignaleerd!


In februari was de grote clubactie van de Rabobank. Via deze rubriek en via facebook hadden we u opgeroepen te stemmen op de dorpsraad. Dat heeft u gedaan: de dorpsraad kreeg maar liefst 48 stemmen, en dat leverde een prachtig bedrag op: € 458,-  !

Daarmee kunnen we in elk geval 1 bloembak van cortenstaal aanschaffen, we hopen dat deze van de zomer al te bewonderen is.

We willen iedereen die op de dorpsraad heeft gestemd van harte bedanken, zonder uw steun hadden we dit mooie bedrag niet kunnen ontvangen!


Op 21 maart was er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering hebben we een statutenwijziging voorgesteld, waar iedereen het mee eens was. Ook hebben we u op de hoogte gebracht van de voortgang van Wedde dat ’t lukt en van de plannen die er zijn om de stoep langs de Lageweg te herstellen.

Ook is het parkeren op de stoep ter sprake gekomen. We hebben al regelmatig  een oproep gedaan om uw auto niet op de stoep te parkeren, maar helaas geeft niet iedereen daar gehoor aan. We hebben dit probleem ook met de gemeente besproken en de BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) zal gaan handhaven: mensen die hun auto op de stoep blijven parkeren, kunnen daarvoor een boete verwachten.

Twee van onze bestuursleden hebben afscheid genomen: Klaas Klaassens en Jantje Koeweiden. Gelukkig hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Piet van Geffen en Rika Plat.

Dit nieuws van de dorpsraad zal dan ook voor de laatste keer door mij (Jantje) geschreven worden. Ik heb het met veel plezier gedaan en hoop dat u het nieuws ook met plezier hebt gelezen!


Vanuit de dorpsraad zijn wij regelmatig op zoek naar hulp bij klussen  of activiteiten die we graag willen doen om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Op dit moment zoeken we bijvoorbeeld mensen die rondleidingen door de Hervormde kerk willen geven aan belangstellenden, bijvoorbeeld toeristen. Voelt u hier iets voor, geef u dan op via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com.


De Rabobank Clubkas campagne is van start!

Dorpsraad Wedde doet ook mee met deze clubkas campagne, we hopen daarmee geld binnen te halen voor duurzame bloembakken van cortenstaal voor Wedde.

Sinds een paar jaar staan er een aantal houten bloembakken in Wedde, maar deze zijn langzamerhand aan vervanging toe. We willen ze graag vervangen door bloembakken van cortenstaal die jarenlang mee kunnen.

De leerlingen van de praktijkschool in Stadskanaal willen deze bloembakken voor ons maken, zo doen zij ervaring op met het werken met dit materiaal. Als het lukt om een aantal van deze bloembakken aan te schaffen zien zij het resultaat van hun inspanningen terug in de openbare ruimte.

Alle leden van de Rabobank hebben een brief toegestuurd gekregen met daarin een code om te kunnen stemmen op de deelnemers van de clubkas campagne. Elk lid kan 5 stemmen verdelen en daarbij maximaal 2x op dezelfde vereniging stemmen.

Maak dus snel uw envelop open, ga naar www.rabobank.nl/zog en stem in elk geval op Dorpsraad Wedde!

Zo hopen we Wedde steeds fleuriger te maken de komende jaren!
02-2018

Op 10 maart organiseert de dorpsraad weer de jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze actie wordt gesponsord door het Oranjefonds en vindt plaats in het landelijke weekend van NL doet. 

We starten om 9 uur bij dorpshuis de Voortgang met koffie. Dan gaan we in groepjes uiteen om zwerfvuil te verzamelen. Na afloop eten we met zijn allen snert in het dorpshuis.

Helpt u ons ook mee? Het is altijd weer een gezellige en zinvolle dag en na afloop ligt Wedde er weer helemaal netjes bij. Onze ervaring is dat er elk jaar minder zwerfvuil ligt: er wordt niet graag afval in een schone berm gegooid.

Opgeven kan via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197

Op 21 maart is de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Deze vergadering wordt gehouden in dorpshuis de Voortgang om 20.00 uur.  Dit jaar zullen de statuten herzien worden: we hopen dat u in grote getale komt om kennis te nemen van de nieuwe statuten en hiermee in te stemmen.

Alle leden van de dorpsraad krijgen een uitnodiging in de bus. Hierin zal ook vermeld worden waar de nieuwe statuten ter inzage liggen.

Jaarlijks zijn er 3 bestuursleden aftredend en al of niet herkiesbaar. We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden: als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de dorpsraad: via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197. U kunt ook een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor u is om zitting te nemen in het dorpsraadbestuur.

01-2018

Allereerst willen wij iedereen in Wedde en omstreken een fantastisch 2018 toewensen. 

De jaarwisseling is in Wedde voor zover wij weten rustig verlopen. Vanuit de dorpsraad complimenten voor de jeugd: er was geen onrust en er waren geen vernielingen. Goed gedaan, mensen!  

We hopen dat we jullie volgend jaar opnieuw kunnen complimenteren. 

Ook alle vuurwerkresten zijn inmiddels weer opgeruimd: iedereen is goed bezig geweest!

De dorpsraad zal zich ook in 2018 weer inzetten voor de leefbaarheid in het dorp. Wij zijn als dorpsraad benieuwd hoe de samenwerking met de nieuwe gemeente Westerwolde zal verlopen. We zullen contact zoeken met andere dorpsraden om te onderzoeken op welke wijze zij graag samenwerken met de gemeente en te kijken of we daarvoor een gezamenlijk convenant op kunnen stellen.

Ook zullen we verder gaan met het uitwerken van de dorpsvisie.

Als dorpsraad werden wij tot afgelopen jaar gesubsidieerd door de Rabobank. De subsidie-aanvraag zoals deze tot afgelopen jaar plaatsvond, bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is de grote clubactie gekomen. Verenigingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit de grote clubactie en de bijdrage die ze krijgen wordt bepaald door het aantal stemmen dat hun voorstel krijgt. Alle leden van de Rabobank krijgen 5 stemmen om te verdelen en zij mogen maximaal 2 stemmen uitbrengen per vereniging, stichting of club. Het stemmen vindt plaats van 8 tot 22 februari 2018.

De dorpsraad gaat ook meedoen met de grote clubactie van de Rabobank.

Wij doen een aanvraag om duurzame bloembakken voor Wedde te bekostigen. De huidige bloembakken zijn aan vervanging toe en daarom willen we bloembakken van cortenstaal laten maken door de jongeren van de praktijkschool. 

Zo zorgen we voor bloembakken in Wedde die jarenlang mee kunnen. Tegelijkertijd  helpen we de jongeren van de praktijkschool door ze ervaring op te laten doen met het bewerken van verschillende materialen. Zij vergroten hiermee hun kennis en vaardigheden en leveren een zichtbare bijdrage aan de openbare ruimte, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.

Daarom doen we de volgende oproep aan alle leden van de Rabobank:

Breng uw stemmen uit op het voorstel van de dorpsraad om duurzame bloembakken voor Wedde te laten maken. Zo zorgen we er samen voor dat Wedde een fleurig aanzien heeft in voorjaar, zomer en herfst!

Als u al wel bankiert bij de Rabobank, maar nog geen lid bent, kunt u overwegen om lid te worden. Als u dat doet voor 22 februari 2018, kunt u nog meestemmen voor de grote clubactie van dit jaar.


 Kijk voor ouder nieuws in het nieuwsarchiefĊ
Dorpsraad Wedde,
23 okt. 2018 13:58