โรงเรียนราชดำริ

**ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนและรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ปีการศึกษา 2562 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> https://bit.ly/2V4tLjD
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> https://bit.ly/2Y7vfeQ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 510 รายการ ดูเพิ่มเติม »
โรงเรียนราชดำริ 
โรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 023374429   โทรสาร 023375989 E-mail : rajadamri@rd.ac.th