หนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาภาคอีสาน
เพื่อหาแชมปฺภาคอีสานได้ดำเนินการแข่งขัน
ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายอย่างเบาๆ
อากาศสบายมากสำหรับผู้ชม แต่เป็นที่หนักใจของนักกีฬา

การแข่งขันมีการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 4-5 กรกรฎาตม 2552
เวลา 14.30-16.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย
นักกีฬาฝีมือคู่คี่กันมาก เรียกว่าหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียว
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทบินผาดโผน (บินลอดบ่วง)

ที่1 ทีมYCP 1 โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยา(จังหวัดศรีสะเกษ)   ได้ 360 คะแนน
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ช.จิรศักดิ์ บุญลา
                                  2. ด.ช.กิตติพงษ์ ชาลี
                                  3.  ด.ช.พิทักษ์พงศ์ ไพกะเพศ
       อาจารย์ผู้ควบคุม  นายชนกฤต เกตุไชยเลิศ
ที่2 ทีมนาคำไฮ 1 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา(จังหวัดหนองบัวลำภู) ได้ 300 ได้คะแนน
       รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  ด.ช.อนุสรณ์ ถาวะโร
                                   2.  นายอภิเชฎ ทองผล
                                   3.  ด.ช.ราเมศ มุ่งทา
       อาจารย์ผู้ควบคุม  นายทองมาก พลแก้ว
ที่3 ทีมKO 1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา(จังหวัดศรีสะเกษ) ได้ 100 คะแนน
        รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ญ.ปิยธิดา ลีลาน้อย
                                    2. ด.ช.ทศพล กัลยาสาย
                                    3.  ด.ช.ณัฐพล เบ้ามะณี
       อาจารย์ผู้ควบคุม  นายวีระเดช เสาธงรุ่งเรืองชัย

สไลด์โชว์ PicasaWeb


 ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
ที่1  ทีมไก่บิน 3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม (จังหวัดศรีสะเกษ) 2.05 ม.
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ช.พรทวี  โสดา
                                  2.  ด.ช.รุจิตร  หนูโต
                                  3.  ด.ช.อรรถพล  โคตพันธ์
      อาจารย์ผู้ควบคุม  คุณครู  อุกฤต  ทีงาม 
ที่2  ทีมDagonBall โรงเรียนโคกศรีเมือง(จังหวัดกาฬสินธุ์)  3.10ม. 
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ช.ธนกิจ  เจียงวิเศษ
                                  2.  ด.ช.ธนาคม  อนันทวัน
                                  3.  ด.ช.ปิยะวัฒน์  พิมพรัตน์
      อาจารย์ผู้ควบคุม  อ.เอื้อน  วิเศษชาติ
ที่3 ทีมบินเบาๆ โรงเรียนอนุกูลนารี(จังหวัดกาฬสินธุ์)  3.44 ม. 
       รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ช.จีราวัฒน์   กิ่นแสนดี
                                   2.  ด.ช.ธนกิจ  รัตนสินทวีสุข
                                   3.  ด.ช.รชฏ  กองอุดม
       อาจารย์ผู้ควบคุม  อ.อรนันท์  เชาว์พานิชย์
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb


      
ประเภทบินนาน

ที่1 ทีมไก่บิน 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม(จังหวัดศรีสะเกษ) 10.30.00 นาที
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน     1.  ด.ช. คฑาวุธ  อินทร์แก้ว
                                    2.  ด.ช. ชุติพงษ์  นวสิมัยนาม
                                    3.  ด.ช. ทรงศักดิ์  ใจมนต์
      อาจารย์ผู้ควบคุม  อ. อุกฤต  ทีงาม 
ที่2 ทีมหงษ์แดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์(จังหวัดศรีสะเกษ) 10.27.00 นาที 
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายอนุสรณ์  พิมทรัพย์
                                  2.  นายชนะชัย  มูลคำเหลา
                                  3.  นายประสิทธิ์  งามพรม
      อาจารย์ผู้ควบคุม  อ.นันทกานต์  ทองกำ
ที่3 ทีมFly  Boy โรงเรียนบ้านหมู่ม่นโนนสว่าง(จังหวัดอุดรธานี)10.26.37 นาที
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน     1. ด.ช. วรัชญ์  พุทธเพาะ           
                                    2. ด.ช.ธนกฤต  สุกัลป์
                                    3. ด.ช. กีรติกานต์   วงศ์ตระกูลกานต์  
      อาจารย์ผู้ควบคุม  อ. วรรธนะ  พุทธเพาะ
 
          
ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ 

ที่1 ทีมมออีแดง 2    โรงเรียนบ้านหนองเม็กวิทยา 
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ช.  ไพรวรรณ  ไชยขันตรี       
                                 2.  ด.ช. วัชระ  ลายงาม
                                 3.  ด.ช. อดิศักดิ์  เป้ยแย้ม
     อาจารย์ผู้ควบคุม  อ. สนิดา  โกศล 
ที่2 ทีมพยานาคราชเทพแห่งฝน โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)
    รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ช. สัญจกร  คัตพันธ์
                                2.  ด.ช. ตระการ  เคียบกระโทก
                                3.  ด.ช. ไชยรัตน์  ทาชาติ
     อาจารย์ผู้ควบคุม  อ. นันทิยาภรณ์ บุณยธรรมกุล
ที่3 ทีมประทุมเทพ 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
    รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ด.ญ. ชมพูนุช  อารักษ์
                                2. ด.ญ. ปวันรัตน์  ดวงสุธา
                                3. ด.ช. เศรษฐพงศ์  ภาษาเวทย์
     อาจารย์ผู้ควบคุม  อ. สมคิด  ไชยวงศ์

ทีมที่ชนะทั้ง 3ทีมในแต่ละประเภท จะได้เข้าชิงแชมป์ ออฟเดอะแชมป์
ที่ประจวบคีรีขันธ์
Comments