หนูน้อยจ้าวเวหาปี4


หนูน้อยจ้าวเวหาปี4(2555)
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้พระราชทานถ้วยรางวัล พระราชทานถาวร 4 ประเภท
ได้แก่
ประเภทบินผาดโผน
ประเภทบินนาน ลงตรงจุด
ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
ประเภทสร้างสรรค์สวยงาม บินได้
 
และถ้วยรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทยุทธวิธี
ประเภทลำเลียง
กำหนดการแข่งขันมีดังนี้
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม)
  

รายการ

 วันที่

เขตภูมิภาค

สถานที่

จังหวัด

สนามที่ 1

2-3 มิถุนายน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนม

นครพนม

สนามที่ 2

9-10 มิถุนายน

ตะวันออก

สนามบินศรีราชา

ชลบุรี

สนามที่ 3

16-17 มิถุนายน   

เหนือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ

ลำปาง

สนามที่ 4

23-24 มิถุนายน

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

ปทุมธานี

สนามที่ 5

7-8 กรกฎาคม   

ใต้

โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล

สนามที่ 6

14-15 กรกฎาคม

ตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนพังงู

อุดรธานี

สนามที่ 7

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

28-29 กรกฎาคม

 

สวนสุขภาพเทศบาลกุดจิก 

 นครราชสีมา

 
ą
Dumrongyut nuntapramote,
17 ก.ค. 2555 20:27
ą
Dumrongyut nuntapramote,
17 ก.ค. 2555 20:27
ĉ
Dumrongyut nuntapramote,
17 ก.ค. 2555 20:26
Comments