หน้าแรก

วารสารประชาสัมพันธ์

 • ฉบับที่ 3 เวียนเทียน ณ วัดบ้านตะโคง เนื่องในวันวิสาขบูชา

  ส่ง 30 พ.ค. 2561 22:48 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่างประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์)ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
  ส่ง 6 มิ.ย. 2562 08:01 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 25611. สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย(คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร)2. สมัครเข้าร่วมประกวดเต้น Cover Dance ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย(คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร)3. สมัครเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Idol(คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร)4. สมัครเข้าร่วมการประกวดการประกวดวงโฟล์คซอง(คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร)
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 22:26 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (คลิก)จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (คลิก)จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รับ ปพ.1 วันพุธที่ 4 เมษายน  2561 เวลา 08.00 - 12.00จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รับ ปพ.1 วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน  2561 เวลา 08.00 - 12.00
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 01:50 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 01:57 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ       เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ท่านรองฯ เสน่ห์ รัตนวโรภาส  ณ หอประชุมโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
  ส่ง 21 ก.ย. 2560 06:57 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • ซ้อมรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้         นักเรียนโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวน ๕๐ คน ซ้อมรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เตรียมรำแสดงอาลัยถวายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ร.๙”
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 22:34 โดย Apichit Kleebmuang
 • โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน                วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านด่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างจริงจังและให้เป็นรูปธรรม  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและโทษของยาเสพติดรวมถึงหลีกเลี่ยงความรุนแรงและให้คอยดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง,ชู้สาว,การพนัน,และทะเลาะวิวาท
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 05:25 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • ค่ายเยาวชนคนดี วิถีคุณธรรม น้อมนำความสุจริต ประจำปีการศึกษา 2560         วันที่ 2 กันยายน 2560 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนคนดี วิถีคุณธรรม น้อมนำความสุจริต ประจำปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (แกนนำเยาวชน “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”).  ส่งเสริมความเป็นไทยและวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนนำในโครงการโรงเรียนสุจริต
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 01:48 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • โครงการรณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์         วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับ กลุ่มหญิงสู้ชีวิตและสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการรณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ และความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและภัยจากการค้ามนุษย์ไปสู่ชุมชนที่ห่างไกล
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 01:35 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง งานพยาบาลโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง             วันที่ 25 สิงหาคม 2560 งานพยาบาลโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมตามโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอบ้านด่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันและเหงือก และประสิทธิภาพการแปรงฟันแก่นักเรียนซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้ การดูแลสุขภาพฟันและเหงือก การเคี้ยวเม็ดสีเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการแปรงฟัน และการแปรงฟันให้ถูกวิธี เป็นต้น
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 00:54 โดย โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วารสารประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

VDO กิจกรรมเด่น

แสดงบทความ 1 - 20 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments