หน้าแรก
http://www.smis32.com/login.php
โปรแกรม ลดขนาดไฟล์ภาพ >>คลิ๊ก
ความคืบหน้าปีการศึกษา 2561


https://drive.google.com/file/d/0B9-A0hp-ZwuTVTJEaU1RUVBPb1k/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B9-A0hp-ZwuTY3dhd280UGxVbDA/view?usp=sharing
  
 
https://sites.google.com/a/rbp.ac.th/gidjakarnrbp/chekh-chux-m-1
 
https://sites.google.com/a/rbp.ac.th/gidjakarnrbp/chekh-chux-m-2

 
https://sites.google.com/a/rbp.ac.th/gidjakarnrbp/chekh-chux-m-3

 
https://sites.google.com/a/rbp.ac.th/gidjakarnrbp/chekh-chux-m-4
 
https://sites.google.com/a/rbp.ac.th/gidjakarnrbp/chekh-chux-m-5

 
https://sites.google.com/a/rbp.ac.th/gidjakarnrbp/chekh-chux-m-6

สรุปขาด2/2561
 
https://www.admissionpremium.com/gis/admin


 เข้าสู่ระบบ สารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0
ประเมิน SDQ และ EQ สำหรับครู
คลิ๊ก
 
https://www.admissionpremium.com/gis/rpb/login
       เข้าสู่ระบบ สารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0
ประเมิน SDQ และ EQ สำหรับนักเรียน

พิกัดสถานที่ในโรงเรียน ร.บ.ภ.


     https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/rongreiyn-pracha-rath-sphm-32     
         
                     

                                                   https://drive.google.com/drive/folders/0B_YkOJQIwHx9R2NtOUw1Z3dHQlE     

www.smis32.com


เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิด[72] เมื่อ 10/12/16
สพฐ. ร่วมรายการ Smart Education ชี้แจงประเด็นปฏิรูปการศึกษา ณ อาคารออกอากาศ บมจ.อสมท. พระราม 9...
เปิด[85] เมื่อ 09/12/16
สพฐ. มอบโล่รางวัล ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา...
เปิด[120] เมื่อ 08/12/16
เลขาธิการ กพฐ.แสดงความยินดีแด่องคมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ณ อาคารราชวัลลภ ศธ.
เปิด[96] เมื่อ 08/12/16
เลขาธิการ กพฐ.ร่วมแถลงข่าวผลการประเมินโครงการ TIMSS 2015 และPISA 2015 ณ ห้องประชุม5ชั้น1...
เปิด[48] เมื่อ 08/12/16
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจสนามสอบคัดเลือก ผอ.รร. พร้อมกำชับ สพท.ป้องกันทุจริต
เปิด[168] เมื่อ 03/12/16

 • ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การระดมความคิดเห็นจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานป ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต32 ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • " คำสอนพ่อ " ความดีการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • " นักเรียนไทยสุดยอด กวาด 27 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน " นักเรียนไทยสุดยอด กวาด 27 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน คว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ที่ สาธารณรัฐอ ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • " คำสอนพ่อ " อนาคตทำนายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้ร ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 130 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 76 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • วิทยาลัยชุมชนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รับสม ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหล ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • ค่ายเยาวชน รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) โดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนปลุกจิตสำนัก ผนึกกำลังอนุรักษ์พล ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • ห้องเรียนกีฬา สำหรับนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพ ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
 • แข่งขันสุนทรพจน์ "ดอกไม้ใจ" เนื่องในวันมาฆบูชา หอศิลป์พุทธะ Buddha Art Gallery จัดทำโครงการดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทน์ เพื่อสำนึกใน ความเมตตาและความกรุณาของพระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 22:58 โดย ธนิต มาพิทักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  

ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php
http://www.parliament.go.th/dyouth/

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์