תכנית הקשר הרב דורי בונה גשר ייחודי בין תלמיד לאזרח ותיק באמצעות למידה הדדית וחוויה חינוכית-ערכית משותפת. 

המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. 
יחדיו הם מתעדים את המורשת בכלים דיגיטליים.
                                                      בסימן גבורה - מידעון מס.2 , חנוכה, תשע"ז
קושרים קשרים - מידעון מס.3, תשע"ז